KPA Unicon Oy

Me KPA Uniconilla haluamme vähentää maailman riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Kehitämme ja toteutamme puhtaan energian ratkaisuja, uudistamme olemassa olevia energiatuotantojärjestelmiä ja tarjoamme uudistavia digitaalisia työkaluja energia-alalle – kaikkialla maailmassa.

Autamme asiakkaitamme vähentämään energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä edistämään nykyisten energialähteiden vastuullisempaa käyttöä. Teemme puhtaan energian tuotannosta helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa.

”Toimintamme tärkein tavoite on asiakkaidemme menestyksen edistäminen”

Vastuulliset energiaratkaisumme mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden käytön sekä jätteistä saatavan energian hyödyntämisen. Puhtaan energian avulla asiakkaamme kykenevät toimimaan tehokkaammin, vaikuttavammin sekä kantamaan parempaa vastuuta ympäristöstä ja planeettamme luonnonvaroista. Se tarkoittaa parempaa elämänlaatua, terveyttä, elinympäristöä ja hyvinvointia myös tuleville sukupolville.

KPA Unicon 1Etsimme aina parhaiten asiakkaamme tarpeisiin sopivan ratkaisun, paikalliset haasteet huomioiden sekä paikallisia polttoaineita hyödyntäen. Toimintamallimme perustuu asiakkaidemme toiminnan ja tarpeiden syvälliseen tuntemiseen, läsnäoloon ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin.

“Toimitamme huomisen energiaratkaisut tänään”

Tähtäämme resurssien kestävään hyödyntämiseen jatkuvalla toimintamme ja teknologioidemme kehittämisellä. Jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat elintärkeitä alamme edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

 

Haluamme johtaa energia-alan keskustelua puhtaan energian puolesta. Tarjoamme energiantuotantoon ja päästöjen vähentämiseen liittyvän asiantuntemuksemme päättäjien käyttöön ja näytämme suuntaa tekemällä rohkeita avauksia kestävän tulevaisuuden puolesta.

KPA Unicon – Energy for good.

Lue lisää verkkosivuilta.