Jäseninfo

Asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi on suunnitteilla uusi avustus

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jonka perusteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voisi vuosina 2022–2023 myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi.

Lausuntoja voi antaa 15.7.2022 saakka.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivulta.