Jäseninfo

FinDHC on kuulolla Adaton viestintäryhmässä

Adato Energia Oy:llä on yhtenä palvelunaan viestintäryhmä, joka tuottaa ja teettä viestinnän materiaaleja ja palveluita asiakkaidensa tarpeisiin. FinDHC on kuulolla viestintäryhmässä, jotta voimme ymmärtää jäsenyhtiöidemme viestintätarpeita ja selventää, milloin FinDHC voi auttaa jäsenyhtiöitä näiden viestintätarpeiden kanssa. Samalla selvennämme FinDHC:n ja Adaton palveluiden välisiä eroja.

Kuulolla Adaton tapaamisissa on viestintäkoordinaattori Justus Luokkanen.

FinDHC palvelee omia jäseniään lähtökohtaisesti vuosimaksujen puitteissa. Päivitetyn viestintästrategian mukaisesti FinDHC:n viestinnälliset palvelut jäsenilleen keskittyvät ansaittuun mediahuomioon, yhteistyössä jäsenien kanssa. Ansaittu media käsittää erityisesti journalistisen median sekä muun ansaittuun mediaan kytkeytyvän viestintätyön. Autamme jäseniämme myös muilla viestinnän osa-alueilla, esimerkiksi tuottamalla yleisesti hyödyllistä materiaalia kaukolämmöstä ja siihen liittyvistä palveluista, sekä jakamalla jäsenten omia uutisia eri kanavilla.

Adato Energia Oy ja Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry esittelevät työjakoaan 15.12.2022 klo 8.30-9.00 järjestettävässä webinaarissa. FinDHC:n tavoitteena on myös kirkastaa jäsenilleen viestintäyhteistyön eri muotoja. Webinaarissaan Adato Oy kertoo, kuinka he voivat tukea palveluillaan energiayhtiöitä.