Jäseninfo

Kansallinen tuki öljystä tai kaasusta kaukolämpöön siirtymiselle

Uusien kansallisten määrärahojen turvin öljy- ja kaasulämmityksen voi vaihtaa jälleen kaukolämpöön.

Kaukolämpö on ollut aikaisemmin tuettavien lämmitysmuotojen joukossa, mutta tällä hetkellä käytössä olevia EU:n elpymisvälineestä saatuja määrärahoja ei ole voitu myöntää kaukolämpöön. Sen sijaan tuli kansallinen tuki, jota saa myös kaukolämpöön siirryttäessä.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta.