Jäseninfo

SYKE:n koordinoima ympäristö- ja hukkalämmön edistämisfoorumi

Suomen ympäristökeskus SYKE:n tutkimuksessa tunnistetaan hukka- ja ympäristölämmön hyödyntämisen esteitä ja edistämiskeinoja kaukolämpöverkoissa energiayhtiöiden, konesalien, kiinteistönomistajien ja jätevesilaitosten näkökulmasta.

Yhteistyötä varten on perustettu ympäristö- ja hukkalämmön edistämisfoorumi. Yhteistyöryhmä auttaa tunnistamaan ja arvioimaan kasvun esteitä sekä niihin kehitettäviä ja kokeiltavia ratkaisumalleja. Foorumi toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) MS Teams -alustalla 11/2020-12/2021. Mukaan voi edelleen liittyä!

Lisätietoja sekä tutkimuksen osaselvityksiä ja ratkaisuehdotuksia on hankkeen sivuilla.