Jäseninfo

Valtakunnallinen Tunnetko Kauko Lämmön -kampanja

FinDHC toteutti vuonna 2021 yhdessä Markkinointitoimisto Bermudan kanssa ”Tunnetko Kauko Lämmön” – kaukolämmön imagomarkkinointikampanjan, jonka tavoitteena on vahvistaa kaukolämmön positiivista imagoa kertomalla yhdessä alan toimijoiden kanssa kaukoenergiasta, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä, roolista hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, uudistumisesta ja palvelumuodoista Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Kampanjan nettisivuilta https://tunnetkokaukolammon.fi/ löydät videoita ja artikkeleita.

Kampanjalla oli kuusi teemaa ja niitä tuotiin esiin eri digikanavissa sykleittäin. Jokaista teemaa kohti julkaistiin yksi video ja kaksi artikkelia.

Näkyvyyttä oli vuonna 2021 mm. Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa, Twitterissa ja digimedioiden kanavissa. Aineistoa saa mielellään jakaa edelleen!