Jäseninfo

Valtakunnallinen Tunnetko Kauko Lämmön -kampanja

FinDHC toteuttaa yhdessä Markkinointitoimisto Bermudan kanssa ”Tunnetko Kauko Lämmön” – kaukolämmön imagomarkkinointikampanjan, jonka tavoitteena on vahvistaa kaukolämmön positiivista imagoa kertomalla yhdessä alan toimijoiden kanssa kaukoenergiasta, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä, roolista hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, uudistumisesta ja palvelumuodoista Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Kampanjan nettisivuilla https://tunnetkokaukolammon.fi/
julkaistaan videoita ja artikkeleita aina syksyyn asti.

Kampanjalla on kuusi teemaa ja niitä tuodaan esiin eri digikanavissa sykleittäin. Jokaista teemaa kohti julkaistaan yksi video ja kaksi artikkelia.

Tulemme näkymään mm. Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa, Twitterissa ja digimedioiden kanavissa.

Ottakaahan Kauko Lämpö seurantaan ja jakakaa viestejä maailmalle!