Jäseninfo

Vastaa VTT:n FinH2-hankkeen kyselyyn

Tunnista yrityksesi osana suomalaisia vetyarvoketjuja

FinH2 – Finnish runway to hydrogen business on Business Finlandin, yritysten ja tutkimuspartnereiden rahoittama hanke ja tukee ABB:n Green Electrification 2035 -veturiohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on tukea Suomen vetytalouden kehitystä tuottamalla tietoa niin elektrolyysiteknologioista ja markkinoista kuin tutkimustarpeista ja pilotointimahdollisuuksista suomalaisten yritysten tarpeisiin. Hankkeessa on mukana 17 yritystä vetyarvoketjujen eri vaiheista ja tutkimustahoina VTT, LUT ja Aalto.

Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa selkeä kuva kansallisten vetyarvoketjujen toimijoista ja arvoketjujen tarjoamista mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille sekä tulevaisuuden tutkimustarpeista. Tätä varten VTT toteuttaa yrityksille kohdennetun kyselyn, jonka vastausten pohjalta määritellään myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia tutkimusprojekteille ja pilotoinneille. Kysely kattaa erityisesti elektrolyysiteknologioihin perustuvat arvoketjut.

Vastaamalla kyselyyn autat VTT:tä rakentamaan kuvan suomalaisen vetyarvoverkon tilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Halutessasi VTT nostaa yrityksenne esille hankkeen julkisessa tutkimusraportissa.
Kyselyyn vastaaminen vie alle 10 minuuttia. Kiitos osallistumisesta! Kyselyä saa myös vapaasti jakaa eteenpäin.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/224FD53249E04348

Kysymykset ja lisätiedot: elina.maki@vtt.fi