FinDHC ry

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry är en allmännyttig förening som verkar för att göra fjärrvärmen mera känd och öka medvetenheten om fjärrvärmens betydelse i Finland samt utveckla samarbetet mellan sina medlemmar såväl nationellt som internationellt.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry är till för alla aktörer som aktivt vill utveckla fjärrvärmebranschen och bygga hållbara energilösningar även för kommande generationer.

Till vår förening har anslutit sig över hela linjen såväl små som stora energibolag, tillverkare av anläggningar och serviceexperter. Bekanta dig med våra medlemmar och anslut dig till föregångarna inom fjärrvärmebranschen!

Ta del av föreningens regler (på finska).

Tillsammans är vi mera!

Vi verkar långsiktigt, synligt och i växelverkan nära kunderna och andra intressegrupper

Vi deltar aktivt i dialogen om uppvärmningslösningar

Vi sprider faktabaserad information om fjärrvärme

Vi stöder medlemsföretagens försäljning och exporten av tekniska lösningar och tjänster i anslutning till fjärrvärme

Vi erbjuder våra medlemmar kommunikations- och marknadsföringslösningar gällande fjärrvärme samt därtill relaterad information

Vi utvecklar samarbetet mellan våra medlemmar

För mer information

Katja Kurki-Suonio
Verksamhetschef
+358 50 374 7449
katja.kurki-suonio@findhc.fi