Verksamhet

Föreningens verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår fastställs på höstmötet. Vi samlar in medlemsrespons varje år och tyngdpunkterna för verksamheten väljs utifrån medlemmarnas respons.

Föreningens årsberättelse 2019 kan läsas här (på finska) och 2020 verksamhetsplan här (på finska).

Årsberättelse 2018 (på finska)

Årsberättelse 2017 (på finska)