Verksamhet

Föreningens verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår fastställs på höstmötet. Vi samlar in medlemsrespons varje år och tyngdpunkterna för verksamheten väljs utifrån medlemmarnas respons.

Föreningens årsberättelse 2018 kan läsas här (på finska) och 2020 verksamhetsplan här (på finska). Verksamhetsplanen 2019 publicerar vi efter föreningens vårmöte.

Årsberättelse 2017 (på finska).