Verksamhet

Föreningens verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår fastställs på höstmötet. Vi samlar in medlemsrespons varje år och tyngdpunkterna för verksamheten väljs utifrån medlemmarnas respons.

Föreningens årsberättelse 2017 kan läsas här (på finska) och 2018 verksamhetsplan här (på finska).