Medlemstjänster

Varför bli medlem?

Som medlem i föreningen är ni med och bygger upp fjärrvärmens framgångssaga nu och i framtiden.

Vi ser tillsammans med er till att fjärrvärmen får positiv publicitet i hela landet och vi stöder samtidigt även regional marknadsföring och kommunikation.

Vi erbjuder möjligheter till nätverkande och utvecklar samarbetsmodeller för medlemmarna.

Vi producerar allmänt stödmaterial för försäljning och marknadsföring som medlemmarna får använda och vi genomför övergripande marknadsföringskam­panjer tillsammans med er.

Vi kartlägger era servicebehov årligen och utvecklar kontinuerligt föreningens verksamhet utifrån den respons vi får.

Anslutnings- och medlemsavgifter som fastställdes på föreningens höstmöte den 20 november 2019.