Ensense Oy

Ensense on innovatiivinen energia-alan ohjelmistoyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ja edistyksellisiä data-analytiikkapalveluja energiantuotannon, -jakelun ja -käytön tehostamiseksi.

Kehitämme asiakkaidemme kaukolämpö- ja energiajärjestelmiä ottamalla datavarannot tuotannolliseen hyötykäyttöön. Datan jalostamisella ja hyödyntämisellä on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä energiayhtiöiden liiketoiminnassa.

Olemme kumppani, joka auttaa energiayhtiöitä ottamaan tietoon pohjautuvan analytiikan käyttöönsä laajamittaisesti, aktiivisesti ja automaattisesti omassa toiminnassaan. Data-analytiikan avulla toimintaa voidaan optimoida, johtaa ja kehittää aiempaa monipuolisemmin.

”Ohjaamme asiakkaitamme datan aktiiviseen hyödyntämiseen ja dataohjattuun toiminnan optimointiin.”

Lisäämme energiayhtiöiden operatiivisen liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, parannamme energiantuotannon energia- ja kustannustehokkuutta sekä pienennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja päästöjä. Alalla yleisesti käytössä olevien ja koestettujen teknologioiden hyödyntäminen tekevät ratkaisuistamme toimintavarmoja, skaalautuvia ja yhteensopivia.

Energiayhtiöille tarkoitettu tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelumme mahdollistaa energiaomaisuuden suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamisen energiajärjestelmätason optimointiin perustuen. Samalla asiakkaamme pystyvät yhdenmukaistamaan ja systematisoimaan energiantuotantoon liittyviä toimintatapojaan.

”Yhdessä asiakkaidemme kanssa vähennämme päästöjä ja hukkaa tietoon pohjautuen.”

Kaukolämpöverkon aktiivisella ja automatisoidulla ohjauksella tehostetaan verkon käyttöä sekä sen aktiivista hyödyntämistä joustokapasiteettina ja lämpövarastona. Tuotannon ennustettavuutta parannetaan tarkkojen tuotantoennusteiden ja niihin pohjautuvan tuotannonsuunnittelun pohjalta. Palveluihimme sisältyvä reaaliaikainen ja visuaalinen raportointi tekee tuotantosuunnitelmien ja energia-analytiikan seuraamisesta asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta.

Tyypilliset palvelulla saavutettavat kustannussäästöt ovat 2–4 prosenttia laskettuna energiajärjestelmän muuttuvista tuotantokustannuksista. Palveluidemme avulla saavutetuille kustannussäästöille annamme myös säästötakuun.

”Alusta asti itse kehittämillämme ratkaisuilla on tehostettu jo kymmenien energia-alan toimijoiden ja erityyppisten energiajärjestelmien toimintaa.”

Olemme kehittynyttä data-analytiikkaa työkalunaan hyödyntäviä energia-alan ammattilaisia ja edelläkävijöitä alamme analytiikka- ja optimointiratkaisujen tuottajana. Panostamme siihen, että teemme sen, mitä lupaamme. Kehitämme asiakaslähtöisiä palvelujamme jatkuvasti ja etsimme aktiivisesti uusia kohteita datan hyödyntämiselle asiakkaidemme kanssa kehitetyn kumppanuusmallin avulla.

Ensense – kumppanisi energiantuotanto- ja jakeludatan jalostamisessa ja hyödyntämisessä.

Lue lisää verkkosivuilta.