Vastuullisuus

Kaukolämpö on yhteiskuntavastuullista palvelua 

Kaukolämmön juuret juontavat jakamistalouden ideoihin. Kaupungistumisen myötä haluttiin turvata asukkaille tasapuolinen ja toimintavarma lämpöhuolto. Lämmityksen tuotantoa ja jakelua ryhdyttiin keskittämään tehokkaaksi järjestelmäksi palvelemaan koko yhteisöä. Kaukolämmön kehitys Suomen suosituimmaksi lämmityspalveluksi sai alkunsa.

Tänä päivänä kaukolämpöyhtiöt huolehtivat 2,8 miljoonan suomalaisen kotien lämmityksestä ja samalla tarjoavat kilpailukykyisen ja toimintavarman energiainfran yrityksille.

Kaukolämpöä tuotetaan ympäristöä vaalien ja kiertotaloutta hyödyntäen

Kaukolämmössä on toimialan kehityksen alkuvaiheista asti hyödynnetty kiertotalouden mahdollisuuksia, muun muassa erilaisia hukkalämpölähteitä sekä sähkön- ja lämmön yhteistuotantoa.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ja kaukolämpöyhtiöt tekevät vuosittain merkittäviä investointeja hiilineutraaliin lämmöntuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Kaukolämpö on elinvoimajohtamisen instrumentti

Kaukolämpöyhtiöt ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan Suomen kaupunkien ja kuntien elinvoimajohtamisen instrumentteja.

Yhtiöiden suorat ja välilliset työllistämisvaikutukset ovat alueille merkittäviä. Suomen 15 maakunnassa kaukolämmössä käytettyjen kotimaisten energialähteiden osuus on yli 95%, näistä suurin osa tuotetaan lähialueilla.

Kilpailukykyinen lämmitysenergia, toimintavarma infra ja palvelevat kaukolämpöyhtiöt lisäävät alueiden veto- ja pitovoimaa.

Kaukolämpöalan toimijat ovat omalta osaltaan kantamassa vastuuta myös Suomen kilpailukyvyn vahvistamisesta. Suomessa kehitetyt kaukolämmön teknologiset ratkaisut ovat maailmalla korkeasti arvostettuja. Osaamistamme on viety ulkomaille jo vuosikymmenien ajan.

Kaukolämpö on energiamurroksen mahdollistaja

Energia-ala on positiivisen murroksen edessä. Ilmastonmuutoksen hillintä, kehittyvät teknologiat, digitalisaatio ja asiakkaiden voimistuva rooli haastavat alan toimijoita kehittymään. Kaukolämpöalan toimijat ovat ottaneet haasteen vastaan. 

Kaukolämmön tuotannossa pystytään hyödyntämään monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Keskitetty jakelujärjestelmä mahdollistaa hajautetun ja keskitetyn lämmöntuotannon yhdistämisen siten, että  ekosysteemin kokonaisuus ei haavoitu.

Kaukolämpöinfra ja kehittyvät liiketoiminnat ovat myös erinomaisia kasvualustoja. Digitalisaatio vauhdittaa kehitystä ja tarjoaa kaukolämpöalan toimijoille uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Rakennamme kestäviä energiaratkaisuja myös tuleville sukupolville.