Vastuullisuus

Kaukolämpö on yhteiskuntavastuullista palvelua

Kaukolämmön juuret juontavat jakamistalouden ideoihin. Kaupungistumisen myötä haluttiin turvata asukkaille tasapuolinen ja toimintavarma lämpöhuolto. Lämmityksen tuotantoa ja jakelua ryhdyttiin keskittämään tehokkaaksi järjestelmäksi palvelemaan koko yhteisöä. Kaukolämmön kehitys Suomen suosituimmaksi lämmityspalveluksi sai alkunsa.

Tänä päivänä kaukolämpöyhtiöt huolehtivat miljoonien suomalaisten kotien lämmityksestä ja samalla tarjoavat kilpailukykyisen ja toimintavarman energiainfran yrityksille.

Uusina palveluina tarjotaan yhä useammin myös jäähdytysratkaisuja, olosuhdepalveluita ja lämmön kulutusjoustoa sekä asiakaslaitteiden leasing- ja huoltopalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lämpö tuotetaan aina paikallisesti ja tarjolla olevat palvelut vaihtelevat lämpöyhtiöittäin.

Kaukolämpöä tuotetaan ympäristöä vaalien ja kiertotaloutta hyödyntäen

Kaukolämmössä on toimialan kehityksen alkuvaiheista asti tehty yhteistyötä teollisuuden ja kuntien kanssa ja hyödynnetty kiertotalouden mahdollisuuksia sekä lämpö- että materiaalikiertojen osalta. Kiertotalouden uusia oivalluksiakin syntyy toimialarajat ylittävistä ratkaisuista.

Hukka- ja ympäristölämpöjen sekä uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ja kaukolämpöyhtiöt tekevät vuosittain merkittäviä investointeja hiilineutraaliin lämmöntuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana niiden ennakoidaan putoavan noin kolmannekseen nykyisestä.

Kaukolämpö on elinvoimajohtamisen instrumentti

Kaukolämpöyhtiöt ovat Suomen kaupunkien ja kuntien elinvoimajohtamisen instrumentteja. Yhtiöiden suorat ja välilliset työllistämisvaikutukset ovat alueille merkittäviä. Kilpailukykyinen lämmitysenergia, toimintavarma infra ja palvelevat kaukolämpöyhtiöt lisäävät alueiden veto- ja pitovoimaa.

Suomen kunnista 75%:ssa tuotetaan kaukolämpö jo nyt enimmäkseen uusiutuvilla energialähteillä tai hukkalämmöllä. Lämpöyhtiöiden tarjoama hiilineutraali energia kiinnostaa teollisuutta ja palveluntuottajia, jotka pyrkivät saavuttamaan oman toimintansa hiilineutraaliustavoitteita.

Kaukoenergia-alan toimijat ovat omalta osaltaan kantamassa vastuuta myös Suomen kilpailukyvyn vahvistamisesta. Suomessa kehitetyt kaukolämmön teknologiset ratkaisut ovat maailmalla korkeasti arvostettuja. Osaamistamme on viety ulkomaille jo vuosikymmenien ajan.

Kaukolämpö on energiamurroksen mahdollistaja

Ilmastonmuutoksen hillintä, kehittyvät teknologiat, energiantuotannon laaja-alainen murros, digitalisaatio ja asiakkaiden toiveet haastavat alan toimijoita kehittymään. Kaukolämpöalan toimijat ovat sitoutuneet energia-alan hiilineutraaliustavoitteisiin ja ovat vahvasti uusien palveluiden kehityksessä mukana.

Kaukolämmön tuotannossa pystytään hyödyntämään monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Kaukolämpöverkko mahdollistaa hajautetun ja keskitetyn lämmöntuotannon yhdistämisen erilaisiksi ns. hybridiratkaisuiksi. Laajamittainen hukka- ja ympäristölämpöjen hyödyntäminen pohjautuu lämpöverkon mahdollisuuksiin siirtää lämpö etäämmällä oleville asiakkaille.

Kaukolämpöinfra ja kehittyvät liiketoiminnat ovat myös erinomaisia kasvualustoja. Digitalisaatio vauhdittaa kehitystä ja tarjoaa kaukolämpöalan toimijoille uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Rakennamme kestäviä energiaratkaisuja myös tuleville sukupolville.