Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Sivuston evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä parantamaan kokemustasi selatessasi sivustoamme. Eväste on verkkosivujen käytön sujuvuuteen ja statistiikkaan liittyvä tiedosto, jonka sivusto tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeillä mahdollistetaan verkkosivujen toiminta ja kerätään sivuston käyttäjistä tilastotietoa, jota käytetään ensisijaisesti sivuston käytön analysointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Kaikki kerätty evästetieto on anonyymiä eikä sitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet tekevät sivustosta käyttökelpoisen ja käyttäjäystävällisen sallimalla sivuston perustoimintoja (esim. sivulla siirtymisen tai sivuston lomakkeiden käytön). Välttämättömiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat tarpeellisia verkkosivuston toimintaa varten.

Ei-välttämättömät evästeet

Evästeet, jotka eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ja joita käytetään tietojen keräämiseen analytiikan, mainosten tai muun upotetun sisällön kautta, kutsutaan ei-välttämättömiksi evästeiksi. Käyttäjän suostumus vaaditaan näitä evästeitä varten.

Ei välttämättömien evästeiden avulla pyrimme analysoimaan ja ymmärtämään sivustomme käyttäjiä paremmin. Evästeiden avulla pystymme kohdentamaan kiinnostavaa sisältöä paremmin siitä kiinnostuneille. Ei-välttämättömiä evästeitä käytämme ainoastaan suostumuksellasi.

Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten käytät sivustoamme. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä asetuksissa. Joidenkin evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi.

Miten käsittelemme evästeillä kerättyjä tietoja

Evästeillä itse kerättyä tietoa käytämme ainoastaan sivuston käyttökokemuksen parantamiseen ja analysointiin.

Anonyymiä käyttäjädataa, josta yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa, analysoidaan ja käytetään Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n kaukolämmön viestintä- ja imagokampanjoiden online-mainonnassa ja niiden kohdentamisessa.

Kolmansien osapuolien evästeet käyttävät tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

.

»» Lataa PDF

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste 2021

1. Rekisterin pitäjä

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Pihatörmä 1 A, 3. krs., 02240 Espoo
Puh. +358 50 374 7449
info@findhc.fi
www.findhc.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Katja Kurki-Suonio, toiminnanjohtaja, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Puh. +358 50 374 7449
katja.kurki-suonio@findhc.fi
www.findhc.fi

3. Rekisterin nimi

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään laskutuksen, jäsenviestinnän ja -kyselyiden, palveluiden kehittämisen ja muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Mikäli rekisterin henkilötietoja ei olisi käytettävissä, yhdistyksellä ei olisi mahdollisuutta toteuttaa jäsenyyden perustamiseen, hoitamiseen ja päättämiseen liittyviä tehtäviään.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän jäsenenä olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) Rekisterinpitäjän jäsenenä olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten jäsenorganisaation nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja liikevaihtotiedot sekä jäsenorganisaation yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

b) Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen jäsenyyssuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot tapaamisista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja jäsenpalveluun liittyvät tiedot.

Rekisterin kaikki henkilötiedot on saatu ao. jäsenyrityksiltä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi viranomaisille pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Yhdistys voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Näiden käsittelijöiden kanssa laaditaan erikseen kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tekninen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Organisatorinen suojaus

Ainoastaan henkilöt, joilla on työnkuvan puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy henkilötietoihin.

8. Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa toiseen järjestelmään.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterin henkilötiedot poistuvat viimeistään jäsenyyden päättyessä.

»» Lataa PDF

1. Rekisterin pitäjä

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Pihatörmä 1 A, 3. krs, 02240 Espoo
Puh. +358 50 374 7449
info@findhc.fi
www.findhc.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Katja Kurki-Suonio, toiminnanjohtaja, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Puh. +358 50 374 7449
katja.kurki-suonio@findhc.fi
www.findhc.fi

3. Rekisterin nimi

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsen- ja uutiskirjerekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on viestien lähettäminen Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsen- ja uutiskirjeen tilanneille henkilöille.

Rekisterin henkilötietoja käytetään jäsen- ja uutiskirjeen lähettämiseen, tapahtumien ja kampanjoiden viestintään sekä yhdistyksen asioista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat yhdistyksen jäsen- ja uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Organisaatio

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi viranomaisille pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Yhdistys voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Näiden käsittelijöiden kanssa laaditaan erikseen kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tekninen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Organisatorinen suojaus

Ainoastaan henkilöt, joilla on työnkuvan puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy henkilötietoihin.

8. Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöt antavat itse omat henkilötietonsa syöttämällä tiedot jäsen-/uutiskirjeen tilauslomakkeelle tai toimittamalla tiedot sähköpostitse rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöillä itsellään on velvollisuus huolehtia antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Rekisterin henkilö pääsee itse muokkaamaan ja poistamaan henkilötietojaan jäsen- tai uutiskirjeen alareunassa olevan linkin kautta.

Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa toiseen järjestelmään.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterin henkilötiedot poistuvat viimeistään jäsen- tai uutiskirjetilauksen päättyessä.

»» Lataa PDF