Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n rekisteri- ja tietosuojaselosteet

1. Rekisterin pitäjä

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Pihatörmä 1 A, 3. krs, 02240 Espoo
Puh. +358 50 374 7449
info@findhc.fi
www.findhc.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Katja Kurki-Suonio, toiminnanjohtaja, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Puh. +358 50 374 7449
katja.kurki-suonio@findhc.fi
www.findhc.fi

3. Rekisterin nimi

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n uutiskirjerekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n uutiskirjeen tilanneille henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat yhdistyksen uutiskirjeen tilanneet henkilöt. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi
Sähköpostiosoite

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi viranomaisille pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Yhdistys voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Näiden käsittelijöiden kanssa laaditaan erikseen kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tekninen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Organisatorinen suojaus

Ainoastaan henkilöt, joilla on työnkuvan puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy henkilötietoihin.

8. Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöt antavat itse omat henkilötietonsa syöttämällä tiedot uutiskirjeen tilauslomakkeelle.
Rekisterin henkilöillä itsellään on velvollisuus huolehtia antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Rekisterin henkilö pääsee itse muokkaamaan ja poistamaan henkilötietojaan uutiskirjeen alareunassa olevan linkin kautta.
Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa toiseen järjestelmään.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisterin henkilötiedot poistuvat viimeistään uutiskirjetilauksen päätyttyä.

»» Lataa PDF

1. Rekisterin pitäjä

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Pihatörmä 1 A, 3. krs, 02240 Espoo
Puh. +358 50 374 7449
info@findhc.fi
www.findhc.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Katja Kurki-Suonio, toiminnanjohtaja, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Puh. +358 50 374 7449
katja.kurki-suonio@findhc.fi
www.findhc.fi

3. Rekisterin nimi

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, jäsenkyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin henkilötietoja käsitellään jäsen- ja uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisterin henkilötietoja ei olisi käytettävissä, yhdistyksellä ei olisi mahdollisuutta toteuttaa jäsenyyden perustamiseen, hoitamiseen ja päättämiseen liittyviä tehtäviään.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän jäsenenä olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) Rekisterinpitäjän jäsenenä olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten jäsenorganisaationnimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja liikevaihtotiedot sekä jäsenorganisaation yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

b) Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen jäsenyyssuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

Rekisterin kaikki henkilötiedot on saatu ao. jäsenyrityksiltä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi viranomaisille pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Yhdistys voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Näiden käsittelijöiden kanssa laaditaan erikseen kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tekninen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Organisatorinen suojaus

Ainoastaan henkilöt, joilla on työnkuvan puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy henkilötietoihin.

8. Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa toiseen järjestelmään.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisterin henkilötiedot poistuvat viimeistään jäsenyyden päättyessä.

»» Lataa PDF

1. Rekisterin pitäjä

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Pihatörmä 1 A, 3. krs, 02240 Espoo
Puh. +358 50 374 7449
info@findhc.fi
www.findhc.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Katja Kurki-Suonio, toiminnanjohtaja, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry
Puh. +358 50 374 7449
katja.kurki-suonio@findhc.fi
www.findhc.fi

3. Rekisterin nimi

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsenkirjerekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenkirjeiden lähettäminen Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsenkirjeen tilanneille henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat yhdistyksen jäsenkirjeen tilanneet henkilöt. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi
Jäsenorganisaation nimi
Asema/nimike organisaatiossa
Sähköpostiosoite

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta, paitsi viranomaisille pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Yhdistys voi tarvittaessa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Näiden käsittelijöiden kanssa laaditaan erikseen kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tekninen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Organisatorinen suojaus

Ainoastaan henkilöt, joilla on työnkuvan puolesta tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy henkilötietoihin.

8. Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöt antavat itse omat henkilötietonsa syöttämällä tiedot jäsenkirjeen tilauslomakkeelle.
Rekisterin henkilöillä itsellään on velvollisuus huolehtia antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Rekisterin henkilö pääsee itse muokkaamaan ja poistamaan henkilötietojaan jäsenkirjeen alareunassa olevan linkin kautta.
Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa toiseen järjestelmään.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisterin henkilötiedot poistuvat viimeistään jäsenyyden päättyessä.

»» Lataa PDF