Miksi kaukolämpö?

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Tuttu ja turvallinen kaukolämpöverkko tarjoaa parhaimpia ratkaisuja laajempaan vihreään siirtymään.

Kaukolämpö on alati kehittyvä lämmityspalvelu

Kaukolämpöyhtiöiden asiantuntijat palvelevat kaukolämmön suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottovaiheissa sekä huolehtivat lämmityspalvelun jatkuvasta ylläpidosta ja tarvittavasta huollosta. Lämmityspalvelu suunnitellaan aina kiinteistön elinkaaren mittaiseksi.

Uusina palveluina tarjotaan yhä useammin myös jäähdytysratkaisuja, olosuhdepalveluita ja lämmön kulutusjoustoa asiakkaan tarpeiden mukaan ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kaukolämpö on ympäristöystävällistä – hiilineutraaliin energiantuotantoon on sitouduttu

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt puolittuivat 2010-luvun aikana, ja 2020-luvun aikana hiilidioksidipäästöjen ennakoidaan putoavan noin kolmannekseen nykyisestä. Suomen kunnista 75%:ssa tuotetaan kaukolämpö jo nyt enimmäkseen uusiutuvilla energianlähteillä tai hukkalämmöllä. Kaukolämpöyhtiöt tekevät vuosittain merkittäviä investointeja hiilineutraalin lämmöntuotannon lisäämiseksi. Investointien myötä kokonaiset kaupungit ja taajamat tekevät positiivisen energiakäännöksen.

Kaukolämpö on asiakkaalle turvallinen, helppo ja huoleton

Kaukolämpöyhtiöissä huolehditaan tarvittavasta lämmöntuotannosta sekä valvotaan ja huolletaan kaukolämpöverkkoa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että lämmitys on mukavan tasaista ulkolämpötilasta riippumatta ja lämmintä vettä on aina saatavilla.

Kaukolämpöpalvelun toimitusvarmuus on Suomessa 99,98%.

Kaukolämmön teknologia on älykkään yksinkertaista

Kaukolämpöön tarvittavat kiinteistökohtaiset laitteet ovat yksinkertaisia, toimintavarmoja ja mahtuvat pieneen tilaan. Teknisten laitteiden huoltotarve on vähäinen, eivätkä ne aiheuta ympäristöriskiä, koska kiertoaineena on vesi.

Digitaalisten ratkaisujen myötä lämmitysjärjestelmiin tulee lisää älykkyyttä. Seurannan ja ennakoinnin ansiosta energiatehokkuus paranee ja samalla saavutetaan mahdollisimman mukavat ja tasaiset asumisolosuhteet.

Kiinteistön arvo säilyy ja kustannukset pysyvät kurissa

Kaukolämpö on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, joten se saa korkeat pisteet vihreiden kiinteistöjen BREAAM ja LEED luokitus- ja sertifiointijärjestelmissä. Korkeaa luokitusta pidetään kiinteistön arvon säilymisen yhtenä mittarina.

Kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa, kaukolämpö skaalautuu edullisesti ja joustavasti. Mittavia lisäinvestointeja olemassa olevaan lämmitysratkaisuun ei tarvita.

Hiilineutraali kaukolämpö on nopein tie lämmityksen hiilineutraaliuteen Suomessa. Lämmityksen päästöjen romahtamisella on iso vaikutus kunta- ja maakuntatason päästötavoitteiden saavuttamiseen.