Miksi kaukolämpö?

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Yli 66%:iin uudisrakennuksista valitaan vuosittain kaukolämpöpalvelu. Miksi?

Kaukolämpö on kiinteistön elinkaaren mittainen lämmityspalvelu

Kaukolämpöyhtiöiden asiantuntijat palvelevat kaukolämmön suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottovaiheissa sekä huolehtivat lämmityspalvelun jatkuvasta ylläpidosta ja tarvittavasta huollosta. Lämmityspalvelu suunnitellaan kiinteistön elinkaaren mittaiseksi ja tarjottu ratkaisu perustuu aina faktatietoon.

Kaukolämpö on ympäristöystävällistä

Suomen kunnista 70%:ssa tuotetaan kaukolämpö uusiutuvilla energialähteillä tai hukkalämmöllä. Kaukolämmön energialähteistä 2/3 on kotimaisia.  Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvaa jatkuvasti ja kaukolämpöyhtiöt tekevätkin vuosittain merkittäviä investointeja hiilineutraalin lämmöntuotannon lisäämiseksi. Investointien myötä kokonaiset kaupungit ja taajamat tekevät positiivisen energiakäännöksen.

Kaukolämpö on turvallinen, helppo ja huoleton

Kaukolämpöyhtiöissä huolehditaan tarvittavasta lämmöntuotannosta sekä valvotaan ja huolletaan kaukolämpöverkkoa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että lämmitys on mukavan tasaista ulkolämpötilasta riippumatta ja lämmintä vettä on aina saatavilla.

Kaukolämpöpalvelun toimitusvarmuus on Suomessa 99,98%.

Kaukolämmön teknologia on älykkään yksinkertaista

Kaukolämpöön tarvittavat kiinteistökohtaiset laitteet ovat yksinkertaisia, toimintavarmoja ja mahtuvat pieneen tilaan. Teknisten laitteiden huoltotarve on vähäinen, eivätkä ne aiheuta ympäristöriskiä, koska kiertoaineena on vesi.

Kiinteistön arvo säilyy ja kustannukset pysyvät kurissa

Kaukolämpö on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, joten se saa korkeat pisteet vihreiden kiinteistöjen BREAAM ja LEED luokitus- ja sertifiointijärjestelmissä. Korkeaa luokitusta pidetään kiinteistön arvon säilymisen yhtenä mittarina.

Kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa, kaukolämpö skaalautuu edullisesti ja joustavasti. Mittavia lisäinvestointeja olemassa olevaan lämmitysratkaisuun ei tarvita.