Kemin Energia ja Vesi Oy

Kemin Energia ja Vesi Oy on Kemin kaupungin omistama monialayritys, jonka tehtävä on lämmön, sähkön ja veden saatavuuden turvaaminen kaupunkilaisille.

Asiakkaillemme toimitetusta kaukolämmöstä yli 99 prosenttia on kotimaisilla polttoaineilla tuotettua ja yli 80 prosenttia on uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa. Huolehdimme lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta.

”Kemiläisten oma energiayhtiö jo yli 110 vuoden ajan.”

Kenve 4 1Tuotamme kaukolämmön perusenergian biopolttoaineilla ja pieneltä osin vielä myös turpeella omissa kiinteän polttoaineen lämpökeskuksissamme. Laitoksemme hyödyntävät puunjalostuksen sivuvirtoina syntyvää kuorta ja sahanpurua sekä metsäenergiaa, joka on hakkuiden ja metsänhoitotöiden yhteydessä kerättävien puiden latvuksia, oksia, rankoja ja kantoja. Osan lämmöstä ostamme Metsä Fibren tehtaalta lämmönsiirrinaseman välityksellä.

Puupohjaiset polttoaineet ja turve ovat oman maakunnan huoltovarmaa lähienergiaa, joten kuljetusmatkat ovat lyhyitä eivätkä kasvata ympäristökuormaamme. Lisäksi polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyttämään omaa maakuntaamme.

”Meillä Kemissä saavutetaan hiilineutraalius määrätietoisen toiminnan seurauksena jo lähivuosina.”

Kenve BL02Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja kuljemme aallonharjalla kohti ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa.

Olemme laatineet oman hiilineutraaliuden tiekartan, jossa olemme määritelleet tavoitteet ja toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Suomen asettaman tavoitteen mukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Tavoite tullaan meillä Kemissä saavuttamaan määrätietoisen toiminnan seurauksena jo lähivuosina.

Lisäksi olemme mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka puitteissa edistämme energian tehokasta käyttöä Suomessa. Sopimus edellyttää toimia yrityksemme oman energian käytön vähentämiseksi sekä asiakkaillemme suunnattuja toimia ja palveluita, jotka auttavat heitä omissa energiatehokkuustoimissaan.

Lue lisää verkkosivuiltamme.