Kokemäen Lämpö Oy

Kokemäen Lämpö tarjoaa ainutlaatuista lämpöpalvelua, joka tukee Kokemäen kunnan elinvoimaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia.

Olemme vahvasti mukana kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä: pidämme lämpöä ja hyviä olosuhteita yllä niin kodeissa, oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin.

Tuotamme ja toimitamme Kokemäen keskustataajamassa keskitetysti kaukolämpöä sekä rakennamme kaukolämpöverkkoa teollisuudelle, yrityksille, julkisille kiinteistöille ja asuinkiinteistöille.

Kokemäen.Lämpö laitosOlemassa olevia yrityksiä palvelemme heidän monipuolisissa ja muuttuvissa lämmöntarpeissaan. Tuotamme perinteisen kaukolämmön lisäksi lämpöenergiaa eri lämpötilatasoissa ja höyryä sekä nyt myös prosessi- ja kaukojäähdytystä yritysten ja teollisuuden tarpeisiin. Kehitämme niin ikään palveluja, jotka helpottavat uusien yritysten sijoittumista kunnan alueelle.

Investoimme tulevaisuuteen ja tulevaisuuden lämmöntuotantomuotoihin ilman että asiakkaidemme tarvitsee tehdä päätöksiä tai ottaa riskejä lämmityksen suhteen. Palvelemme myös lämmitystavan valintaan liittyvissä asioissa ja neuvomme kaukolämpöön liittymisessä.

”Tarjoamme asiakkaillemme lämmitystä ja jäähdytystä ilman jännitystä ja päänsärkyä.”

Vahvistamme omalta osaltamme myös kunnan vetovoimaisuutta ja vireyttä. Kaikki tuottamamme kaukolämpö on tehty hiilineutraalisti paikallisella, ympäristöystävällisellä bioenergialla.

Edistämme paikallista kiertotaloutta ottamalla vastaan kuntalaisilta käytöstä poistuvaa puuta eri muodoissaan – murskaamme, haketamme ja kuivatamme puuaineksen itse joko varastoitavaksi tai suoraan lämmöntuotantoon käytettäväksi. Paikalliset biopolttoaineet, kierrätys ja tehokas lämmön- ja hukkalämpöjen talteenotto eri prosesseissa ovat toimintamme perusta.

Kierrätys2010c 013Teemme määrätietoisesti töitä, jotta energiantuotantomme on entistä päästöttömämpää ja tehokkaampaa: saavutettuamme hiilineutraalisuuden, tähtäämme seuraavaksi hiilinegatiivisuutteen.

Työllistämme jatkuvasti oman henkilöstömme lisäksi merkittävän määrän paikallisesti toimivia maa- ja metsätalouden toimijoita, kuljetusliikkeitä sekä maanrakentajia ja kaukolämpöalan asentajia. Vastavuoroisesti tarjoamme näille yrityksille energiaratkaisuja.

Näin kaikki lämmitykseen käytettävät rahat jäävät kiertämään paikkakunnallemme ja tuottamaan yhteistä hyvää.

”Olemme kestävän taajama- ja kaupunki-infran sydän.”

Kunnan elinvoiman lisäksi teemme oman osamme myös Suomen kilpailukyvyn rakentajina sekä energiahuollon ylläpitäjinä. Toteutamme merkittävää yhteiskunnallista palvelutehtävää taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Kokemäen Lämpö – oman kylän energiaa, hiilineutraalisti kierrättäen.

Lue lisää verkkosivuilta.