Oulun Energia Oy

Oulun Energia on vastuullinen ja luotettava energiantuottaja ja energia-alan asiantuntija.

Olemme toimineet energia-alalla jo 130 vuotta. Tarjoamme energiapalveluja ja puhtaampaa energiaa kodeille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Luomme rohkeasti uusia innovaatioita niin energiantuotantoon, kiertotalouteen kuin älyliikenteeseen.

Tarjoamme kattavasti erilaisia palveluja kaukolämpöasiakkaillemme. Arvostamme aidosti asiakkuuksiamme; mietimme yhdessä asiakkaidemme kanssa, mikä on heille paras ja kestävin ratkaisu. Tarjoamme heille faktoihin perustuvaa tietoa eri energiaratkaisuista. Keskitetyn energiantuotannon ohella myös erilaiset lämpöpumppuratkaisut kuuluvat valikoimaamme.

“Mietimme yhdessä asiakkaidemme kanssa, mikä on heille paras ja kestävin ratkaisu.”

Tarjoamme kaukolämpöasiakkaillemme myös lämpöturva-palvelun. Lämpöturva perustuu etäluettavan kaukolämpömittarin mittaustietojen analysointiin. Mittausdatan avulla pystymme havaitsemaan huonosti tai tehottomasti toimivat laitteet sekä laiterikot ja siten säästämme asiakkaidemme euroja. Lisäksi teemme asiakaslaitteiden kuntokatselmuksia ja konsultoimme energia-asioissa.

OulunEnergia1

Huolehdimme huolella kaukolämmön verkko-omaisuudestamme. Se lisää paitsi energian toimitusvarmuutta, myös energiatehokkuutta sekä alueemme huoltovarmuutta. Varma ja vastuullinen lähienergia luo alueemme yrityksille edellytykset toimia ja kehittyä. Myös kotien ja kiinteistöjen arvo kasvaa entisestään, kun taustalla on energiatehokas ja ympäristöystävällinen energiajärjestelmä.

OulunEnergia2“Paikallisesti tuotetun energian hyöty palautuu moninkertaisesti pohjoissuomalaisten arkeen.”

Tavoitteenamme on, että oma energiantuotantomme on 90-prosenttisesti hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsemme pienentämällä voimalaitostemme päästöarvoja, hyödyntämällä entistä tehokkaammin teollisuuden hukkalämpöä, monipuolistamalla energian tuotantorakennetta sekä investoimalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.

Oulun Energia – Pohjoista voimaa.

Lue lisää verkkosivuilta.