Paraisten Kaukolämpö Oy

Paraisten Kaukolämpö tarjoaa lähituotettua vihreää hakelämpöä saaristokaupunki Paraisten alueella.

Palveluihimme kuuluvat lämpöenergian hankkiminen, tuottaminen, myyminen ja sen jakeleminen eteenpäin asiakkaillemme. Omistamme ja tarpeen mukaan myös rakennamme lämmön toimittamiseen tarvittavaa verkostoa ja energialaitoksia.

Laajennamme toimintaamme aina silloin, kun se on talouden tai ympäristön kannalta järkevää. Oma henkilökuntamme hoitaa laitostemme ja kaukolämpöverkostomme käyttövalvonnan. Muut käyttöpalvelut ostamme Paraisten kaupungilta ja yksityisiltä yrityksiltä.

”Tarjoamme asiakkaillemme hyvän olon energiaa.”

Olemme lähes hiilineutraali energian tuottaja. Merkittävä osa asiakkaillemme jaettavasta lämpöenergiasta on alueemme suurteollisuuden prosesseissa syntyvää hukkalämpöä.

Omissa tuotantolaitoksissamme hyödynnämme lähialueelta saatavaa metsähaketta. Ainoastaan varalaitoksissamme hyödynnämme kevyttä polttoöljyä. Bio- ja prosessilämmön osuus on jopa 99 prosenttia lämmön kokonaistuotannostamme. Lämmöntuotannon päästöt minimoimme tarkoin säädetyllä palamisprosessilla ja palamiskaasuja puhdistamalla.

paraistenkaukolampo laitos

Tavoitteenamme on vähentää energiantuotantomme ympäristövaikutuksia edelleen. Öljyn osuus lämmöntuotannosta pyritään vähentämään minimiin ja vuoteen 2023 mennessä luovumme öljyn käytöstä kokonaan.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kirjattu kaupunkimme strategiaan. Siksi myös me – kaupungin omistamana yhtiönä – selvitämme, millä vaihtoehdoilla voimme saavuttaa täysin hiilidioksidineutraalin lämmöntuotannon sekä pidemmällä tähtäimellä korvata polttamalla valmistettua lämpöä kustannustehokkaasti.

Vaihtoehtoihin sisältyy muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kokonaan lämpövarastolla, mahdollisen geolämpövaraston rakentaminen sekä lämmöntalteenotto puhdistetusta vedestä lämpöpumpuilla kaupungin jätevedenpuhdistamolla.

Paraisten Kaukolämpö – hyvän olon energiaa.

Lue lisää verkkosivuilta.