Soficta Oy

Soficta luotsaa asiakkaitaan kohti teollisen internetin aikakautta bitti kerrallaan. Yritys kehittää erityisesti energia-alalle suunnattuja ohjelmistoratkaisuja, jotka sekä tukevat että tehostavat asiakkaiden liiketoimintoja.

“Yritys kehittää erityisesti energia-alalle suunnattuja ohjelmistoratkaisuja, jotka sekä tukevat että tehostavat asiakkaiden liiketoimintoja.”

Tuotteisiimme kuuluvat kaukolämpökaivojen monitorointijärjestelmä sekä energiakulutuksen seurantajärjestelmä kiinteistöihin. Käytännössä järjestelmä tarkoittaa antureita, jotka asennetaan mitattavaan kohteeseen ja jotka välittävät tietoa reaaliajassa pilvipalveluun. Käyttäjä saa seurantatiedot pilvipalvelusta suoraan vaikkapa mobiililaitteeseen.

Järjestelmien keräämän datan avulla voidaan arvioida ja ennaltaehkäistä ongelmia, ja näin tuottaa asiakkaalle lisäarvoa kustannussäästöinä ja toiminnan tehostamisena. Kun esimerkiksi tietoa kaukolämpökaivojen ja sitä kautta myös kaukolämpöputkien olosuhteista saadaan reaaliajassa, voidaan kaivojen vaatimia tarkastus- ja huoltokäyntejä merkittävästi vähentää.

Kehittämiemme helppokäyttöisten toimintojen avulla suoraviivaistetaan raportointia kentän huoltokohteista ja helpotetaan asentajien työtä.

soficta group 4
Sofictan tiimi kehittää tuotteita yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kehitämme tuotteita, niin ohjelmistoja kuin IoT-laitteita, yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme palveluita elinkaarimallilla, jolloin palvelua kehitetään koko elinkaaren ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Asiakkaiden toiveiden pohjalta muun muassa kaukolämpöverkon monitorointijärjestelmään tuodaan lisää toiminnallisuuksia, kuten integraatiota eri ohjelmistojen välillä. Näin palvelut voidaan yhdistää asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin.

“Tarjoamme palveluita elinkaarimallilla, jolloin palvelua kehitetään koko elinkaaren ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi.”

Asiakkaamme saavat järjestelmistä tietoa päätöksenteon tueksi. Konkreettisten lukujen avulla voidaan esimerkiksi tehdä investointi- ja korjaussuunnitelmia, ja näin parantaa energiatehokkuutta sekä varmistaa energian toimitusvarmuutta. Järjestelmät ovat kustannustehokas työkalu myös energiatehokkuustoimia säätelevien EU-direktiivien täyttämiseksi.

Soficta – a bit ahead.

Lue lisää verkkosivuilta

Lisätietoja kaukolämpökaivojen monitorointijärjestelmästä