Turku Energia Oy

Me Turku Energialla olemme rakentaneet parempaa seutukuntaa turkulaisille ja turunseutulaisille yli 120 vuoden ajan. Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tarjoamme energiaratkaisuja, jotka vievät meitä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Olemme Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö ja yksi Suomen suurimmista alan yhtiöistä. Olemme sitoutuneet kehittämään energia-alaa ja toimimaan alan edelläkävijänä. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita.

Energiapalvelumme kattavat sähköenergian myynnin ja sähkön jakelun sekä kaukolämmön, -jäähdytyksen ja höyryn sekä verkostourakoinnin sähköverkoille, ulkovalaistukseen ja liikennevaloihin kuin myös käyttö- ja kunnossapidon palvelut voimalaitoksille ja lämpö- sekä jäähdytyskeskuksille.

Palvelemme asiakkaitamme tässä hetkessä, mutta katse tiukasti huomisessa.

Tuotamme lämpöä omissa ja osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) laitoksissa. Myymämme kaukolämpö on 100-prosenttisesti palvelutuote: asiakkaamme voivat nauttia täydellisistä olosuhteista kiinteistöissään, kun me hoidamme kaiken muun. Henkilöstömme huolehtii, että lämpöä riittää kaikille asiakkaillemme vuoden jokaisena päivänä, kellon ympäri.

Kaukolämmöstämme yli 70 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä: hukkalämmöllä ja biopolttoaineella. Uusiutuvat energialähteet, kuten hake, tulevat aina läheltä – suurin osa 150 kilometrin säteeltä.

Lämpöä tehdään sähkön ja lämmön yhteistuotannolla osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamalla Naantalin voimalaitoksella sekä muissa pienemmissä lämpölaitoksissa Turussa, Raisiossa, Kaarinassa ja Naantalissa.

TE hlokunta 14

Naantalin monipolttoainelaitoksella energialähteenä käytetään suurilta osin metsäteollisuuden sivuvirtoja ja hyvälaatuista jätepuuta sekä pahvia. Muissa tuotantolaitoksissae käytetään hakkuutähteitä, pellettiä ja metsähaketta. Hukkalämpöä saamme puhdistetusta jätevedestä sekä puhdistetuista savukaasuista.

Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä, myöskin osakkuusyhtiömme TSE:n omistama Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille.

Edistämme kestävää tulevaisuutta yhdessä ja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kuljemme kiertotalouden keinoin kohti hiilineutraalia tuotantoa omissa ja osakkuusyhtiöidemme tuotantolaitoksissa. Vuonna 2029 tuotamme kaukolämpöä 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä eli lämmöntuotantomme on täysin hiilineutraalia.

Työtämme ohjaa ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jota päivitämme vuosittain. Olemme mukana myös kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa ja lisäämme omaa energiatehokkuuttamme sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Edistämme energian tehokasta käyttöä Suomessa parantamalla niin ikään asiakkaidemme sekä sidosryhmiemme energiatehokkuutta ja ympäristötietoisuutta.

Turku Energia – olemme lähellä, näemme kauas.

Lue lisää verkkosivuilta.