Kehittyvät palvelut

ABB EE female engineer

ABB – sektori-integraation airut

Maailmassa merkittävä osa teollisuuden käyttämästä energiasta hukataan lämpönä. Hukkalämpöjen kierrättäminen teollisuuden omissa prosesseissa tai niiden hyödyntäminen kaukolämmössä on yksi tärkeimmistä energiatehokkuustoimista. Sektori-integraatio lieneekin kaukolämpöalan kuumin termi. Kasvaneen sähkön hinnan volatiliteetin myötä edullisina tunteina sähkö voidaan muuttaa myös lämmöksi ja varastoida. Samoin voidaan tehdä myös teollisuuden ylijäämälämmöille.

”Lähitulevaisuudessa lämpöä tehdään sekä sähköllä, että vielä hetken aikaa polttamalla kulutuksesta ja sähkön hinnasta riippuen. Tulevaisuudessa hukkalämmön rooli korostuu, kun vetytalouden, teollisuuden prosessien tai laitteistojen jäähdytystä kytketään osaksi kaukolämmön tuotantoa. Toimivaan järjestelmään tarvitaan alustoja, joiden avulla eri tuotantomuodot kykenevät keskustelemaan keskenään”, Antti Kettu sanoo.

Energiasektorit ovat olleet tähän asti eriytyneitä. Lämmöllä, sähköllä ja eri polttoaineilla on ollut omat ketjunsa tuotannosta loppukäyttäjälle. Myös tämä ajattelutapa on muuttunut.

“Perinteisesti tuotantoa on optimoitu kulutuksen mukaan. Tulevaisuudessa vetytalouden aikaansaaman markkinoiden integroitumisen myötä myös kulutusta täytyy optimoida sähköntuotannon suhteen”, Kettu toteaa.

ABB edustaa vuosikymmenien kokemusta ja osaamista, jota muilla ei ole. Yhtiön tarjoamat ratkaisut nousivat arvoonsa myös energiakriisissä. Talvesta 2022 selvittiin ihmisten ja erityisesti Suomen teollisuuden tekemien optimointien vuoksi. Energian kulutuskäyttäytyminen muuttui, ja monet teolliset toimijat siirsivät tuotantoaan yön tunneille. Tuuriakin oli toki mukana, sillä talvi oli odotettua leudompi. Samalla suomalaisessa energiajärjestelmässä kaukolämpö tarjosi joustoa, jollaista ei muissa energiaverkoissa ole. Sektori-integraatio ja hajautettu lämmöntuotanto ovat suomalaisen kaukolämmön tulevaisuutta.

”Kun sähköön perustuvaa kaukolämmön tuotantoa otetaan kasvavissa määrin käyttöön, sähkönlaadun ja korkean hyötysuhteen varmistaminen vaatii tahon, jolta löytyy kokemusta ja ymmärrystä”, Pyry-Pekka Lehto kertoo.

ABB EE workers drivers presenting

ABB takaa asiakkailleen energiatehokkuuden

ABB:n Ability-tuoteperhe sisältää digitaalisia tuotteita, joiden avulla muun muassa tuotetaan kaukolämpöjärjestelmän mallinnuksia, tehostetaan pumppaamista ja tämän analysointia sekä sektorikytkennän optimointisovelluksia. ABB:n tavoitteena on auttaa asiakkaitaan käyttämään laitoksiaan ja verkostoja mahdollisimman tehokkaasti.

Lehto edustaa työssään ABB:n Motion-puolta, eli ”pyörivää liikettä”, kuten hän tarkentaa. Kaukolämmön tuotannossa pumppaus on yksi tärkeimpiä osa-alueita. ABB:n tehtävänä on parantaa myös pumppaamisen hyötysuhdetta – niin Suomessa kuin maailmalla. ABB:n rooli on olla läsnä ja palvella asiakkaitaan, joiden kanssa yhdessä varmistetaan kriittisen infrastruktuurin toimivuus ja tuotetaan myös ei-polttoon perustuvaa kaukolämpöä. Korkean hyötysuhteen varmistaminen näkyy asiakkaalle ja loppukäyttäjälle suoraan säästyneinä euroina.

Sektori-integraatiossa suurin haaste on makrotason järjestelmän ymmärtäminen, ja tämä on ABB:n erikoisosaamista. Tämä sisältää myös alakohtaisen ymmärryksen suomalaisesta kaukolämmöstä. Pienemmille toimijoille ABB toimii integraattorina kytkennän toteuttamisessa. Isompien asiakkaiden kanssa ABB:n osaamisen, kyvykkyyden ja laajan tuoteportfolion yhdistelmän merkitys korostuu, kun omat hartiat eivät aivan riitä. Kokoluokasta riippumatta on helpompaa, kun yksi toimija ottaa koppia sektori-integraation ja hankkeiden toteuttamisen osalta.

”Ole valmis lisäämään sähkökuormia omassa lämmön- ja kylmäntuotannossasi”, Kettu sanoo ja osoittaa viestinsä energiayhtiöille. ”Yhtiöiden tulisi valmistautua energiatehokkuuden parantamiseen ja markkinaintegraation tuomaan muutokseen, sillä niiden avulla voidaan yhtiön kannattavuutta parantaa merkittävästi. Energiatehokkuushankkeeseen kannattaa ottaa osaava ja kokenut kumppani heti alussa mukaan. Kaukolämpö tulee varmasti sähköistymään.”

”Sektori-integraatio on energiansäästöä kontrolloidusti, mutta tämä kontrolli vaatii osaamista ja oikeat teknologiat. ABB:ltä löytyy energiajärjestelmän joka tasolle tarvittavat alustat ja rauta, esimerkiksi hukkalämpöjen talteenottoa varten”, Lehto lisää. ”Sähkömoottorien ja lämpöpumppujen määrä tulee kasvamaan merkittävästi ympäri maailmaa sähköistymisen edetessä. Samalla yhteiskuntamme muuttuvat, jotta pystymme ylläpitämään nykyisen elintasomme. ABB on vahvasti mukana tällä matkalla.”

ABB Oy on kumppanina FinDHC:n järjestämässä Kaukolämpö 2023 -tapahtumassa Jyväskylässä 10.11.2023.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!

Teksti: Justus Luokkanen
Kuvat: ABB Oy