Asiakastarinoita

isense product family brand image

Älykäs vuodonhavainnointi parantaa lämmönjakelun luotettavuutta

Vexve Oy on tuonut markkinoille uuden iSENSE Pulse -ratkaisun nopeaan vuodonhavainnointiin kaukolämpöverkostossa. Siinä vuotojen jäljitys ja tarkka paikantaminen perustuvat eristeensisäisiin hälytysjohtimiin ja pulssimittausteknologiaan. Tuote on osa iSENSE-tuoteperhettä, johon kuuluvat myös ratkaisut reaaliaikaiseen verkoston valvontaan sekä tehokkaaseen kaivojen etävalvontaan.

Miten perinteikäs venttiilivalmistaja on päätynyt tekemään uutta IoT-teknologiaa?

 ”Asiakkaidemme keskuudessa on maasta riippumatta noussut esiin samanlaisia tarpeita: uusia digitaalisia innovaatioita on toivottu ratkaisuksi muun muassa nopeaan vuodonhavainnointiin sekä ennakoivaan kunnonvalvontaan. Halusimme vastata näihin tarpeisiin”, kertoo Vexven myynti- ja markkinointijohtaja Maria Kalli.

”Olemme hyödyntäneet uusien älykkäiden tuotteidemme kehityksessä yli 40-vuotista kokemustamme kaukoenergia-alalta” hän täydentää.

Reaktiivisesta proaktiiviseen valvontaan

Uudenaikaisella vuodonvalvonnalla tarkoitetaan sitä, että vuotoja kaukolämpöverkostoissa pystytään ennakoimaan tai havaitsemaan ja paikallistamaan jo varhaisessa vaiheessa ­– ennen tilannetta, jossa kuumaa vettä vuotaa ympäristöön.

Energiateollisuuden vuonna 2018 tekemän kaukolämpöverkon vauriotilaston mukaan yli 90 prosenttia vuotoilmoituksista tulee verkon ulkopuolelle näkyvästä vuodosta ja yleensä ilmoituksen vuodosta tekee tavallinen kansalainen.

”Vuodonhavainnointi on tällä hetkellä manuaalista ja reaktiivista, ja se tapahtuu silloin, kun hätä on jo käsillä.”

Kalli kertoo, että kiinnivaahdotetuissa putkissa lähes 75 prosenttia vaurioista liittyy eristeen tai suojakuoren vaurioihin tai muihin ulkoisiin haittoihin. Pulssiteknologiaan perustuvalla vuodonvalvonnalla päästään kiinni juuri näihin tekijöihin.

”Vaurio suojakuoressa johtaa yleensä siihen, että kosteus pääsee sisään eristeeseen ja aiheuttaa korroosiota itse kaukolämpöputkessa. Se voi johtaa putken vuotoon. Hälytysjohtimien ja pulssiteknologian avulla suojakuoren ja eristeen vuodot voidaan havaita jo ennen kuin ne kehittyvät putken vuodoksi.”

Vexven iSENSE Pulse -järjestelmä tulkitsee pulssin heijastumia ja paikallistaa vuodon pulssin kulkuajan perusteella. Jotta vuodonvalvontajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, täytyy kaukolämpöputken eristeen sisässä olla hälytysjohtimet asennettuna. Järjestelmä on mahdollista myös jälkiasentaa, mutta johtimet täytyy silloinkin olla verkostossa valmiina.

Kallin mukaan on harhaluulo, että uusissa putkissa ei tapahdu vuotoja.

”Kun puhutaan itse kaukolämpöputkesta, niin se kyllä pitää paikkansa. Mutta suojakuoressa ja eristeessä vaurioita on myös uusissa putkissa. Kannustankin energiayhtiöitä varustamaan uudet putket hälytysjohtimilla sekä kytkemään ne asennusvaiheessa. Vaikka investointi vuodonvalvontajärjestelmään ei olisi nyt ajankohtainen, vain tällä tapaa voidaan mahdollistaa ennakoiva vuodonhavainnointi tulevaisuudessa.”

Toisinaan energialaitokset ovat epävarmoja siitä, onko verkostossa jo olevat hälytysjohtimet kytketty tai miten ne on kytketty. Tapauksia on tullut vastaan niin Suomessa kuin muissakin maissa.

”Ennen päätöstä järjestelmän ostosta voimme käydä pulssimittauslaitteella kartoittamassa tilanteen. Kannettavalla laitteella näemme, onko johtimien kytkennässä häiriöitä tai eristeessä jo valmiiksi kosteutta, joka haittaisi pulssin kulkua ja näin automaattisen vuodonvalvonnan käyttöönottoa”, Kalli kertoo.

Pieni investointi, suuri hyöty

Vuodonvalvontajärjestelmä on kustannuksiltaan huokea ja maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, kun isommat vuodot verkostossa saadaan ennaltaehkäistyä.

”Toimitamme järjestelmän asiakkaalle avaimet käteen -palveluna. Tämä ei vaadi isoja järjestelmäintegraatioita: liitämme laitteemme kiinni hälytysjohtimiin ja mittaaminen voi alkaa. Yhdellä laitteella voidaan monitoroida useampi kilometri putkea.”

Järjestelmä lähettää tiedot verkostosta iSENSE Online -pilvipalveluun, jonka kautta asiakas pääsee käsiksi dataan koska tahansa. Vexve on asiakkaan rinnalla tiiviisti aina järjestelmän suunnittelusta sen päivittäiseen käyttöön asti.

”Etenkin alussa haluamme varmistua, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa tuen. Toimitamme asiakkaalle analysointiraporttia ja käymme yhdessä läpi, miltä verkoston tilanne näyttää ja vaatiiko se seurantaa tai toimenpiteitä. Autamme asiakasta ymmärtämään tietoa, jota iSENSE onlinen kautta saadaan”, sanoo Kalli.

Toista täysin vastaava vuodonhallintajärjestelmää ei ole toistaiseksi markkinoilla.

”Tunnemme haastavat olosuhteet maan alla, jossa verkostot sijaitsevat. Suunnittelun lähtökohtana on alusta asti ollut tuotteiden kestävyys, langattomuus, omavoimainen virrantuotto sekä asennuksen helppous.”

Energiamurros muuttaa myös verkoston dynamiikkaa

Kun lämmöntuotanto muuttuu hajautetummaksi ja verkostoon liitetään useita vaihtelevasti energiaa tuottavia yksiköitä, muuttaa se verkoston dynamiikkaa ja korostaa kausi- sekä vuorokausivaihteluiden merkitystä. Etenkin silloin on äärimmäisen tärkeää tietää, mitä verkostossa tapahtuu, jotta sitä voidaan optimaalisesti ylläpitää ja säätää, Kalli korostaa.

”IoT-ratkaisut eivät tee muutosta, vaan ne mahdollistavat sen. Tiedon avulla esimerkiksi kunnossapitotarpeita voidaan paremmin ennakoida ja samalla lisätä kunnossapidon tehokkuutta, kun huoltotoimet voidaan kohdentaa oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan perustuen faktaan, ei pelkkään mutuun.”

Asiakaskokemusten perusteella Vexven iSENSE-tuoteperhe on otettu hyvin vastaan kaukoenergia-alalla.

”Vaikka olemme vasta digimuutoksen alkutaipaleella, melkein 90 prosenttia asiakkaistamme, jotka on tilanneet iSENSE-ratkaisun, ovat tilanneet siihen jo lisää laitteita tai suunnitelleet lisälaitteiden tilaamista”, Kalli iloitsee.

Lisätietoja
Myynti- ja markkinointijohtaja Maria Kalli, maria.kalli@vexve.com, p. 050 379 1730

Vexve on maailman johtava venttiiliratkaisujen toimittaja kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Vaativiin sovelluksiin kehitettyjä Vexven venttiili- ja säädintuotteita sekä hydraulisen ohjauksen ratkaisuja käytetään kaukoenergiaverkoissa, voimalaitoksissa sekä rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Yrityksen tuotteita viedään yli 50 maahan ympäri maailman. www.vexve.com

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: Vexve Oy

Vexve on kumppanina mukana FinDHC:n järjestämässä
Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa Tampereella 26.11.2021.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!