Kannamme vastuuta

IMG 0432

Asiakkaat palvelukehityksen keskiössä

Kaukolämmön palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Kestävän, terveellisen ja turvallisen asuinympäristön rakentamiseen tarvitaan alan parhaita asiantuntijoita – kuntien ja kaupunkien asukkaita.

IMG 0392Haapajärvellä puheensorina täytti kaupunginkirjaston auditorion, kun kaupunkilaiset kokoontuivat Haapajärven Lämmön järjestämään yleisötilaisuuteen. Avoimessa yleisötilaisuudessa esiteltiin suunnitteilla oleva biohybridilämpölaitos, kuultiin kehitysideoita ja vastattiin osallistujien kysymyksiin. Kaupunkilaiset haluttiin mukaan projektiin jo heti alkuvaiheessa, jotta kehitysideat pystytään hyödyntämään laitoksen jatkosuunnittelussa ”Asukkaita varten täällä töitä tehdään ja yhdessä asioita mietitään. Tavoitteemme on, että kaikki näkökohdat tulisi kunnolla huomioitua.” Haapajärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Janne Alpua kertoo.

Yleisötilaisuudessa eri teemoihin jaetut valkoiset taulut täyttyivät palautteesta sekä kehitysideoista ja keskustelu kävi vilkkaana. Kaupunkilaisten ideoita oli vastaanottamassa ja kysymyksiin vastaamassa myös  MAB Powertec Oy:n projektipäällikkö Marko Borg. ”On äärimmäisen tärkeätä, että kuntalaiset ovat mukana laitoshankkeessa kertomassa mielipiteensä, sillä he ovat kaukolämpöpalvelun käyttäjiä. Otamme jo esisuunnitteluvaiheessa ympäristönäkökohdat huomioon. Osallistamme asukkaita ja vastaamme mielellämme heidän kysymyksiinsä. Tämän olemme todenneet parhaimmaksi toimintatavaksi”, Borg kommentoi.

”Uusi ympäristöystävällinen biohybridilämpölaitos tulee parantamaan alueen ilmanlaatua ennestään.”

Uusi ympäristöystävällinen biohybridilämpölaitos tulee parantamaan alueen ilmanlaatua ennestään. ”Olemme teettäneet Ilmatieteenlaitoksella leviämismallin, jonka avulla pystymme määrittelemään laitokselle oikean mittaisen savupiipun ja mahdolliset ympäristövaikutukset. ”Haapajärven Lämpö halusi maksimoida alueen asukkaiden hyvinvoinnin investoimalla mahdollisimman korkeaan savupiippuun, jolloin laitoksen päästöt jäävät reilusti alle vaaditun viitearvon”, Borg kuvailee ympäristöhyötyjä. Uusi laitos tulee vähentämään huomattavasti CO2- ja muita savukaasupäästöjä sekä melu- ja pölypäästöjä.

Laitos
Uusi biohybridilaitos tulee käyttämään 100% uusiutuvia paikallisia energialähteitä ja oman energiatarpeensa kattamiseen aurinkoenergiaa.

Uusi laitos hyödyntää 100% uusiutuvia ja paikallisia bioenergialähteitä, kuten metsähaketta, haketta, sahan sivutuotteita ja käsittelemätöntä kierrätyspuuta. Tulevaisuudessa laitos tulee myös hyödyntämään aurinkokennoja omaan energiatarpeeseensa sekä biokaasua. Yhteistyö Haapajärven Ha-Sa Oy:n ja paikallisen teollisuuden kanssa onkin merkittävässä roolissa jo suunnitteluvaiheessa sekä laitoksen käynnistyttyä alueellisen elinvoimaisuuden tukemiseksi.

”Olemme pyrkineet yhteistyössä löytämään ratkaisuja, joista mahdollisimman moni hyötyy. Hyvä keskusteluyhteys eri toimijoiden kanssa on tärkeää projektin onnistumisen kannalta”

IMG 0406
Haapajärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja esittelemässä yhtiön toimintaa ja uutta laitoshanketta.

”Olemme pyrkineet yhteistyössä löytämään ratkaisuja, joista mahdollisimman moni hyötyy. Hyvä keskusteluyhteys eri toimijoiden kanssa on tärkeää projektin onnistumisen kannalta”, Alpua kommentoi. Laitosprojektin kuvaus ja suunnitelmat ovat kaikkien saatavilla Haapajärven lämmön verkkosivuilla . ”Olemme Markon kanssa molemmat tavoitettavissa, mikäli kysymyksiä laitoshankkeesta herää”, Alpua lisää. Esisuunnittelun jälkeen projekti etenee toteutussuunnitelmaan ja rakentaminen aloitetaan 2019. Uusi laitos otetaan käyttöön 2021-2022.

Teksti: Emmi Koskimies
Kuvat: Haapajärven Lämpö Oy ja Emmi Koskimies