Blogi

ari m

Asutko Sinä paikkakunnalla nimeltä Keskiarvo?

”Vale, emävale, tilasto” on vanha sanonta.

Tämä kirjoitukseni ei tule olemaan matemaattista pohdintaa teorioineen tilastotieteestä ja keskiarvon syvemmästä olemuksesta, vaan kaukolämpömiehen ihmettelyä mihin keskiarvoa käytetään ja kuinka.

Olemme Kauhavan Kaukolämpö Oy:ssä tehneet 2013-2018 valtavia investointeja uusiutuvien polttoaineiden käyttöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen kuten esimerkiksi tuoreen puun poltto ja lämmön tehokas talteenotto savukaasuista.  Maakuntien kaukolämpöyhtiöitä kiertäessämme olemme myös mallintaneet investoinneissa monia hyviä konsepteja, joita lukuisat muut kaukolämpöyhtiöt ovat tehneet jo aiemmin. Kunnissa ja kaupungeissa näitä löytyy runsaasti ja tietoa näistä on jaettu auliisti.

”Miten keskiarvo kuvaa Kauhavan tai muiden paikkakuntien hiilidioksidipäästöjä kaukolämmössä?”

Kauhavalla hiilidioksidipäästö 2017 olivat 6 g/kWh (2018 3,5 g/kWh) ja kymmenissä yhtiöissä ne ovat vielä pienempiä. Tilastoista ja tiedotteista löydän ”Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt 2017 Suomessa keskiarvona olivat 149 g /kilowattitunti”. Miten keskiarvo kuvaa Kauhavan tai muiden paikkakuntien hiilidioksidipäästöjä kaukolämmössä? Muutamissa hyvin, suurimassa osassa hyvin huonosti ja muutamissa palvelee tarkoitustaan.  Informatiivisempi tilasto olisi; montako paikkakuntaa on päästöttömiä, montako on 0-10 g ja montako 10–20 g ja niin edelleen.

Eikö vielä olennaisempi tieto ole paikkakuntakohtainen hiilidioksidipäästö kaukolämmössä ja sen muutokset. Jos tilastoja kerätään ja päästöjä lasketaan niin eikö paikkakuntakohtainen tieto ole yhtä helppo tuottaa ulos?

”Karkeasti arvioiden 90%:lla kaukolämpöpaikkakunnista tilaston keskiarvo hiilidioksidipäästöistä on virheellinen”

Kuluttajilla ja päättäjillä tulee olla käytössä paikkakuntakohtaiset hiilidioksidipäästöt päätöksiensä perustaksi. Kun puhutaan vain keskiarvopäästöistä myydylle energialle koko Suomessa, niin totuus vääristyy kaukolämmön polttoaineen käytöstä oleellisesti.

Kaukolämpöpaikkakuntia on tietääkseni noin 200 ja n 70% näistä yhtiöistä tuottaa uusituvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä sekä n 90% yhtiöistä kotimaisilla polttoaineilla.

Karkeasti arvioiden yhdeksälläkymmenellä prosentilla kaukolämpöpaikkakunnista tilaston keskiarvo hiilidioksidipäästöistä on virheellinen, 80% liian suuri ja 10% sopiva tai 10% liian pieni. Tuota Suomen keskiarvolukua on käytetty YLE:n ilmastolaskureissa, yleisesti mediassa ja päätöksenteon perusteena hiilidioksidipäästöjen alentamiseen.

”Iso uutinen keskiarvolukujen Suomessa on sellainen fakta, että noin 97% kaukolämpöpaikkakunnista EI käytä kivihiiltä!”

Kenen vastuulla olisi tiedottaa päästöistä Suomessa totuudenmukaisesti, kenelle se kuuluisi?

”Vale, emävale, tilasto” on totuus.

Kukaan ei asu paikkakunnalla Keskiarvo. Keskiarvo -paikkakuntaa ei löydy postinumeroluettelosta.

Kauhavan Kaukolämpö Oy, polttoaineet ja päästöt 2018 alueittain:

Näyttökuva 2019 6 3 kello 14.52.12

Kirjoittaja:

Ari-Matti Mattila
Toimitusjohtaja, Kauhavan Kaukolämpö Oy
puh. 050 374 6802
ari-matti.mattila@kauhava.fi