Asiakastarinoita

Caligo

Caligo Industria Oy toimittaa teknologian Kankaanpään kipsilevytehtaan hukkalämpöhankkeeseen

Caligo Industria Oy toimittaa Vatajankosken Sähkö Oy:lle teollisuuden hukkalämpöjärjestelmän Kankaanpään kaukolämmön tuotantoon. Kauppa on Caligolle sen historian suurin ja se toteutetaan yhtiön innovatiivisella lämpöpumppupesuriteknologialla.

12.5.20 uutisoitu Kankaanpään kipsilevytehtaan hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa nojaa vahvasti turkulaisen Caligo Industrian kehittämään lämmön talteenottoteknologiaan. Kipsilevyn valmistuksessa syntyvä kuuma ja kostea puhallusilma tiivistetään vedeksi Caligon teknologialla. Samalla vapautuu valtava määrä energiaa hyödynnettäväksi Kankaanpään kaukolämpöverkossa. Lisäksi prosessissa syntyvä lauhde puhdistetaan Caligon järjestelmällä ja palautetaan takaisin kipsilevytehtaan prosessiin. Polttotekniikan sijaan prosessin tuottama lämpö nostetaan kaukolämpöverkkoon sopivaksi pesurijärjestelmään integroitujen lämpöpumppujen avulla.

Caligon teknologiassa on yhdistetty vesihöyryn kondensoiva pesuritekniikka ja kahden ammoniakkilämpöpumpun toiminta saumattomaksi termodynaamiseksi kokonaisuudeksi.

Kipsilevytehtaalla ei ole tuotantoa viikonloppuisin, joten lämmön talteenottojärjestelmän avulla ladataan työviikon aikana lämpöakkuja. Viikonlopun aikana, kun tehtaalta ei synny prosessihöyryä, puretaan lämpöakkuihin varastoitua energiaa kaukolämpöverkkoon. Lämpöakkujen purussa hyödynnetään myös Caligon järjestelmän lämpöpumppuja. Niiden avulla säädetään lämpöakuista purettava lämpö kaukolämpöverkon vaatimalle tasolle.

Järjestelmän yhteenlaskettu maksimiteho Kankaanpään kaukolämpöverkkoon on noin 6 MW, joka vastaa noin kolmasosaa verkon tarpeesta. Lämmön tuotannon lisäksi järjestelmä säästää jopa 150 kuutiota puhdasta vettä vuorokaudessa.

Lisätietoja:
Juha Järvenreuna, Toimitusjohtaja
GSM +358 40 574 5719, juha.jarvenreuna@caligoindustria.com

Caligo Industria on turkulainen, kymmenen henkilöä työllistävä teknologiayritys. Yrityksen keskeisimmät tuotteet ovat energialaitosten savukaasujen pesuun, lämmön talteenottoon ja lauhteenkäsittelyyn liittyvät ratkaisut lämmöntuottajien ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Viime vuosina yritys on toimittanut hukkaenergian talteenottojärjestelmiä mm. sahateollisuudelle Suomen ja Ranskan markkinoille. Caligo Industria Oy on osa ruotsalaista Addtech Nordic AB –konsernia. www.caligoindustria.com