Kannamme vastuuta

IMG 2831

Caligo Industria vie lämpölaitoksia askeleen lähemmäs puhtaampaa ja tehokkaampaa energiantuotantoa

Tuotteilla on paitsi taloudellista, myös ekologista merkitystä Caligon asiakkaille – ne vähentävät hiukkaspäästöjä ja hyödyntävät samalla hukkalämmön tehokkaasti” toimitusjohtaja Juha Järvenreuna Caligo Industria Oy

Caligo Industria Oy toimittaa savukaasupesureiden sekä lämpöpumppujen yhdistelmäratkaisuja energiateollisuudelle. Savukaasupesuriin yhdistetyllä teollisuuslämpöpumppujärjestelmällä tehostetaan lämmönsiirtoa ja vähennetään lämpölaitosten polttoaineen käyttötarvetta.

Vapo Sotkamo 2 1

Vapo Oy:n Sotkamon voimalaitokseen tutkailtiin muutama vuosi sitten monia vaihtoehtoja sille, miten savukaasuissa oleva lämpö saataisiin mahdollisimman tehokkaasti siirrettyä kaukolämpöverkkoon. Suomalaisen Caligo Industrian lämpöpumppu–savukaasupesurikokonaisuus oli hinnaltaan kilpailukykyinen, eikä sen kilpailijoilta löytynyt vastaavaa.

” Taloudellisesti energiasäästöt ovat olleet huomattavia.”

”Taloudellisesti energiasäästöt ovat olleet huomattavia. Olemme saaneet lisää energiaa, säästäneet polttoaineita ja pienentäneet ilmanpäästöjä. Hiukkaspäästöt ovat tipahtaneet 80–90 prosentilla. Halusimme jatkaa Caligon kanssa kun mietimme seuraavaa hankintaamme. Toinen savukaasupesuri hankittiin Vekarajärven laitokseemme ja mietimme sen konseptin yhdessä Caligon kanssa” kertoo Vapo Oy:n Head of Production Mike Laukkanen.

Patentoitu lämpöpumppukytkentä

Caligo Industrian tuote- ja järjestelmäratkaisuja käytetään energia- ja prosessiteollisuuden savukaasujen puhdistukseen sekä prosessin jätelämmön hyödyntämiseen. Caligo–savukaasupesuri ja sen patentoitu lämpöpumppukytkentä ovat tehokkaita lämmön talteenottoratkaisuja, ja ne säästävät jopa 35 prosenttia vuosittaisista polttoainekustannuksista.

Kun kaukolämmön paluulämpötila on hyvin korkea, perinteisen savukaasupesurin lämmön talteenotto on huonoa. Caligo-järjestelmä takaa parhaan mahdollisen lämmön talteenoton jopa näissä olosuhteissa.

Paimion kaupungin omistamalla Paimion Lämpökeskus Oy:llä on myös käytössään kaukolämpöyhtiön viime vuonna hankkima ja käyttöön ottama Caligon savukaasupesuri lämpöpumpulla. Sillä puhdistetaan metsähaketta ja sahanpurua polttavan kuumavesikattilan savukaasut. Myös savukaasujen sisältämä lämpöenergia saadaan talteen.

”Caligon ratkaisu on todella laadukas. Lämpöpumppupesurilla ei Suomessa ole muita toimittajia kuin Caligo. Sen hyöty on taloudellista ja ympäristöä säästävää. Takaisinmaksuajan jälkeen pesuri tuottaa puhdasta tuloa ja pesurin lauhteiden käsittely on kehittynyttä, jolloin luontokin kiittääsanoo Paimion Lämpökeskuksen toimitusjohtaja Pekka Vihervuori.

Kuvakollaasi 1
Paimion Lämpökeskus Oy:llä (vasemmalla) ja Alajärven Lämpö Oy:llä (oikealla) on käytössä Caligon savukaasupesuri lämpöpumpulla.

”Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet 80–90 prosentilla”

”Halusimme saada hallintaan savukaasujen ilmapäästöt ja samalla ottaa talteen savukaasujen hukkalämmön. Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet 80–90 prosentilla ja savukaasujen puhdistaminen on parantanut julkista kuvaamme. Taloudellisesti energian talteenotto maksaa takaisin alkuinvestoinnin” selittää Alajärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Kari Pesu.

Maailman suurin lämpöyhtiö valitsi Caligon

Caligon tuotteiden mahdollistamalla prosessilla saadaan siis paitsi ekologista, myös taloudellista merkitystä asiakkaalle. Asiakas saa lämpöä talteen olemassa olevista raaka–aineista ja talteen otettu energia palautetaan kaukolämpöverkkoon hyötykäyttöön.

Caligon edistyksellinen savukaasupesurijärjestelmä on myös huomattu ulkomailla.

Caligolta tilattu savukaasupesuri toimitettiin ja asennettiin maailman suurimman lämpöyhtiön, ranskalaisen Dalkian, käyttöön toukokuussa 2018.

”Teimme sopimuksen Caligon kanssa lämpöpumppu-savukaasupesurijärjestelmän toimituksesta ja asentamisesta. Halusimme hyödyntää biomassan polttokaasujen kondensoitumisenergiaa. Caligo toimitti laitteiston toukokuun aikana sovitun aikataulun mukaisesti. Asennus suoritettiin heidän toimesta ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti – olemme tyytyväisiä”, kertoo Dalkian Joué-lès-Tours–projektin projektijohtaja Sophie Fischér.

Dalkia 2
Kuvassa Caligo Industrian teknologiajohtaja Mika Nummila ja suunnittelija Kari Tikkanen.

Kyseessä on kokonaisen ranskalaisen voimalaitoksen rakennusprojekti. Uuden voimalaitoksen käyttöönotto tapahtuu tulevan talven aikana. Joué-lès-Tours–projektin DalkiaTours–savukaasupesuri on Caligon ensimmäinen kauppa ulkomaille ja tärkeä askel kohti kansainvälistymistä.

”Caligo osasi sopeutua ranskalaisiin tehtaan valmisteluvaiheeseen liittyviin hallinnollisiin rajoitteisiin sekä suunnitteluvaiheen haasteisiin. Joué-lès-Toursin laitos otetaan käyttöön tämän vuoden marraskuussa, ja silloin pääsemme näkemään Caligon savukaasupesurijärjestelmän vaikutuksen laitoksen suorituskykyyn. Arvostamme Caligon asiantuntemusta tällä alalla”.

                                                                                                Teksti:Daniela Holm
Kuvat: Caligo Industria Oy