Kehittyvät palvelut

2020 04 24 Case Hyvinkää artikkelikuva 1

Vastakkainasettelulle ei ole sijaa rakennusten energiatehokkuutta ja sisäilmaolosuhteita ratkottaessa. Hyvinkään energiajohtamisen malli on poikkeava, sillä taustalla vaikuttaa koko kaupunkikonsernin tiivis yhteistyö.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n järjestämässä Kaukolämpö 2019 -tapahtuman AJASSA-ammattilaispäivässä jaettiin viime vuoden lopulla alan uusia ideoita ja käytänteitä – Hyvinkään malli herätti kuhinaa.

“Lopputulos säästää energiaa ja rahaa”

“Lopputulos säästää energiaa ja rahaa”, pohtii Hyvinkään kaupungin tilapalveluiden LVIA-projektipäällikkö Erkki Viljanen.

Energiankulutuksen ja sisäilman seuranta on totuttu hajauttamaan useisiin ratkaisuihin. Hyvinkäällä veden, sähkön ja lämmön kulutusta sekä sisäilman laatua valvotaan yhdessä Valvomopalvelu WiRE:ellä, jonka tuottaa Hyvinkään Lämpövoima Oy. Mukana ovat tilapalvelut, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy sekä KOy Wanha Villatehdas.

”Vuonna 2016 aloimme pohtia, kuinka saada lisäpontta Hyvinkään talotekniikan ja energiatehokkuuden hallintaan”, taustoittaa Lämpövoiman asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen. Palvelu käynnistyi viime vuonna ja prosessia kehitetään pitkäjänteisesti. Vanhat automaatiojärjestelmät on tavoitteena uusia vuoteen 2030 mennessä.

”Automaatio- ja energianhallintaratkaisut on mietitty kaupunkikonsernin laajuisesti, suunnittelupöydältä asti”

”Automaatio- ja energianhallintaratkaisut on mietitty kaupunkikonsernin laajuisesti, suunnittelupöydältä asti. Kiinteistöstä kerättävän tiedon lisääntyessä avautuu uudenlaisia teknisiä mahdollisuuksia”, selittää energianhallinnan ja talotekniikan valvontapalveluista vastaava Pasi Nevalainen. Tulevaisuudessa käyttöön voidaan ottaa kaukolämmön kysyntäjousto, jolla tasataan kaukolämpöverkon kulutushuippuja ja pienennetään hiilidioksidipäästöjä.

WiRE luo lisäarvoa niin asukkaille, kiinteistön omistajille, käyttö- ja kunnossapitotoimijoille kuin suunnittelijoillekin. Käytössä on laadukasta dataa,  energiankäyttö tehostuu ja rakennukset ovat hyvinvoivia sekä olosuhteet terveelliset. Aikaisemmin tietoja on joutunut metsästämään, nyt haluttu fakta löytyy muutamalla klikkauksella.

”Automaatio on kiinteistön omistajan tärkein työkalu talotekniikan hallinnassa”, Viljanen summaa.

Artikkeli on julkaistu Rakennuslehden yhteydessä Rakennusalan edelläkävijät -liitteessä (s. 12-13) 24.4. 2020.

Teksti: Laura Sulkava
Kuva: Aleksi Friman