Asiakastarinoita

PlantSys2

Digitaaliset työkalut osaksi energiayhtiöiden arkipäivää

KPA Unicon Oy:n kehittämä PlantSys-palvelualusta on teollisen internetin sovellus, jonka kautta energiayhtiö voi laajimmillaan hallita energiantuotantolaitoksen päivittäistä operointia, raportointia, kunnossapitoa sekä materiaalivirtoja. Digitaaliset työkalut siirtävät laitoksen käytön ja kunnossapidon pala palalta valvomosta verkkoon ja käyttöhenkilökunnan taskuun. Kuluttajatasoinen käyttäjäkokemus tekee palvelusta helposti omaksuttavan.

”PlantSys-palvelualustassa helppokäyttöisyys ja liitettävyys ovat olleet kehitystyön päätavoitteena. Kaikki viisi moduulia on toimitettavissa yhdessä tai erikseen, täydentäen toisiaan”, kertoo KPA Uniconin digijohtaja Joni Räsänen.

PlantSys on suunniteltu tukemaan automatisoitua energialaitosta. Raportointia, kunnossapitoa sekä materiaalivirtoja voidaan hallita pilvipalvelun kautta täysin mobiilisti millä tahansa päätelaitteella. Etäkäytettävää valvomo-ohjelmistoa laitoksen operointiin voidaan sitäkin käyttää tietoturvallisesti yhtä aikaa useasta valvomopisteestä.

”PlantSys on rakennettu avoimeksi, helposti laajennettavaksi ja kehitystyökalut ovat kumppaneillemme ilmaisia. Todella laaja yhteensopivuus mahdollistaa, että samaan järjestelmään on kytkettävissä koko asiakkaan valvottava laitos ja sen ympärillä olevat laitteet huolimatta siitä, millaisia ratkaisuja on aikaisemmin käytetty.”

Alustan tuotekehitys on aloitettu jo vuonna 2009. Kehitystyö lähti liikkeelle PlantSys Operointi -valvomosovelluksesta. Nyt alustaa käytetään maailmanlaajuisesti jo 13 eri maassa ja eri moduulien toimituksia on tehty yli 120 kappaletta.

”Uudet energiaratkaisut ovat kasvaneet ja monimutkaistuneet viimeisten vuosien aikana huimasti. Meidän tavoitteenamme on ohjata käyttäjiä ajamaan laitoksia turvallisesti sekä kustannustehokkaasti ja pidentää näin energiaratkaisujen käyttöikää. Koneoppimisen ja tekoälyn avulla voimme parantaa energiayhtiöiden suorituskykyä entisestään”, Räsänen sanoo.

Raportit kuntoon automaattisesti

PlantSys-alustan tekninen ratkaisu on joustava, jonka ansiosta se voidaan toteuttaa lähes mihin tahansa – myös muiden toimittajien laitoksiin. Etenkin valvomosovelluksen rinnalle kytkettävä PlantSys Raportointi on herättänyt Räsäsen mukaan markkinoilla paljon mielenkiintoa.

”Ratkaisulla olemassa olevan laitoksen raportointi voidaan uudistaa kokonaan ja tuoda nykypäivään hyvinkin kevyellä mallilla ilman, että nykyistä raskasta valvomosovellusta täytyy uudistaa.”

PlantSys Raportointi tarjoaa mittausdataa reaaliajassa jopa minuuttitasolla. Palvelu voidaan viedä laitokseen, jossa on esimerkiksi 10 mittausta, toisaalta järjestelmä sopii myös uuteen laitokseen, jossa on tuhansia mitattavia suureita. Oikea-aikainen ja aina saatavissa oleva tieto laitoksen huolto- ja tuotantotilanteesta parantavat toiminnan ennustettavuutta.

”Esimerkiksi päästö- ja tuotantoraportit saadaan järjestelmästä automaattisesti viranomaisia varten. Vika- ja häiriötilanteissa järjestelmästä voidaan etsiä tuotannon prosessiarvoja kullakin hetkellä, mikä helpottaa vian tai häiriön perimmäisen syyn selvittämistä”, hän kertoo.

Älyä kunnossapitoon ja materiaalien hallintaan

Teollisuusautomaatioon yhdistetty PlantSys Materiaalivirrat on palvelu, jonka käyttäjiä ovat niin kuljetusliikkeet kuin voimalaitoksen työntekijätkin. Laitokselle saapuvat ja sieltä lähtevät erät voidaan kirjata PlantSys-järjestelmään poistumatta autosta.

Myös laitoksen porttien avaaminen, kuljettajan ohjaaminen polttoainevarastoon sekä polttoainenäytteiden käsittely ja niistä raportointi voidaan kaikki hoitaa järjestelmän kautta.

Digitalisoitu kunnossapitoprosessi puolestaan auttaa suorittamaan laitoksen huolto-ohjelmat täsmällisesti. Laitteiden sähköinen dokumentointi ja työohjeet huolto-ohjelman toteuttamiseksi parantavat kunnossapidon laatua ja helpottavat resursointia. Tällöin laitoksen käytettävyys paranee ja yllättävien vikaantumisten riski pienenee.

”Älykkäällä ohjauksella ja kunnossapidolla puhtaiden energiaratkaisujen elinkaari pitenee ja jatkuvalla optimoinnilla energiayhtiöt voivat saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä polttoaineen ja oikea-aikaisien huoltojen kautta.”

Alusta, joka ei tule koskaan valmiiksi

PlantSys-järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja asiakas saa käyttöönsä aina uusimman version sekä versioiden mukana tulevat uudet perusominaisuudet.

”Tällä hetkellä kehityksen alla ovat erilaiset tekoälyominaisuudet, kuten tekoälypohjainen laitoksen tilannekuva, reaaliaikainen ja ennustava kunnonvalvonta sekä operointiehdotukset. Lisäksi tulossa on myös laitoksen simulointimalli pohjautuen laitoksen digitaaliseen kaksoseen”, Räsänen vinkkaa.

Kun ulkopuolinen palvelu kytketään asiakkaan järjestelmiin, herää kysymys palvelun tietoturvallisuudesta. Räsänen vakuuttaa, että PlantSysiä on alusta lähtien kehitetty tietoturvallisuus edellä.

”Järjestelmä koostuu erillistä eristetyistä kerroksista, jotka eivät kommunikoi keskenään”, hän aloittaa ja jatkaa:

”Kaikki tietojen keräys, synkronointi, lähetys ja raportointi ovat järjestelmässä erillisiä toimintoja, jotka eivät ole toisiinsa yhteydessä. Selainpohjaisen seurannan kautta ei pääse käsiksi laitokseen eli palvelu ja laitos eivät ole keskenään tekemisissä.”

Järjestelmää varten laitokseen asennetaan tietoturvakovennettu laitteisto, joka on yhteydessä laitoksen omaan automaatiojärjestelmään palomuurilla suojatun, suljetun VPN-yhteyden kautta. Koventamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla minimoidaan tietojärjestelmän haavoittuvuudet. Toisin sanoen tukitaan erilaisten haittaohjelmien hyökkäysväylät.

Tämänkaltaiset turvalliset, energiantuotantoa digitalisoivat järjestelmät ovat usein isoja investointeja – tai niin moni energiayhtiö olettaa. KPA Unicon on listannut palvelun ja sen eri osien hinnat näkyviin omaan verkkokauppaansa ja murtaa näin myyttejä kalliiksi luultujen digityökalujen osalta.

”Esimerkiksi PlantSys Kunnossapito ja Materiaalivirrat maksavat kumpikin edullisimmillaan noin 200 euroa kuukaudessa. Hinta sisältää kaiken eli laitteet, käyttöönoton ja asiakkaan koulutuksen. Pienetkin asiakkaat saavat käyttöön modernit nykyaikaiset työkalut, joihin ei välttämättä muuten olisi taloudellisesti kannattava investoida.”

Lisätietoja

PlantSys-alustan esittely KPA Uniconin nettisivuilla
Digitaaliset palvelut KPA Uniconin verkkokaupassa

Digijohtaja Joni Räsänen, joni.rasanen@kpaunicon.com, p. 040 779 2458

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää 210 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa. www.kpaunicon.com/fi

KPA Unicon on osa Partnera-liiketoimintakonsernia, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: KPA Unicon Oy

KPA Unicon on kumppanina mukana FinDHC:n järjestämässä
Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa Tampereella 26.11.2021.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!