Blogi

energiamarkkinakatsaus tmj sanna kytomaki

Energiakriisi haastaa käyttämään energiaa fiksummin

Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämä hyökkäyssota on saanut aikaan valtavia tuhoja ja mittaamattomasti inhimillistä kärsimystä. Sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden myötä koko Eurooppa on joutunut kohtaa-maan vakavan energiakriisin. Energiakriisi on näkynyt suomalaisten arjessa erityisesti kohonneiden sähkönhintojen ja yleisen hintatason nousun kautta. Energiasta puhutaan nyt kaikkialla, ja sen kriittinen merkitys koko yhteiskunnalle on huomattu. Suomessa ja koko Euroopassa pyritään nopeutetulla aikataululla eroon Venäjä-riippuvaisesta energiasta, mikä tulee kiihdyttämään vihreää energiamurrosta. Haasteena on aikataulu – tuleva talvi tulee liian nopeasti monille suurille investoinneille.

Kaukolämpö keskitettynä ja tehokkaana lämmitysratkaisuna on tässäkin kriisissä osoittanut vahvuutensa. Kaukolämpöverkossa pystytään hyödyntämään erilaisia paikallisia tuotantolähteitä, ja optimoimaan kullakin hetkellä paikallisesti paras tuotantokokonaisuus. Kaukolämpöverkot ylläpitävät myös asiakkaidensa puolesta huoltovarmuuden turvaavaa varakapasiteettia laitosten vikatilanteita ja poikkeuksellisen kylmiä talvia varten. Mutta kaukolämpökään ei ole ollut täysin immuuni energiakriisin vaikutuksille. Erityisesti biopohjaisista polttoaineista on syntynyt pulaa, kun raaka-aineen tuonti Venäjältä on loppunut ja puupolttoaineita viedään paremman hinnan takia Keski-Eurooppaan. Fossiilisten polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat ovat myös nousseet merkittävästi.

“Kaukolämpö keskitettynä ja tehokkaana lämmitysratkaisuna on tässäkin kriisissä osoittanut vahvuutensa.”

Sähkön korkea markkinahinta on nostanut osittain tai kokonaan sähköllä tuotettavan lämmön, kuten suoran sähkölämmityksen, lämpöpumppujen ja maalämmön, kustannuksia merkittävästi. Tämänhetkisillä sähkön markkinahinnoilla esimerkiksi monet maalämpöinvestoinnit ovat muuttuneet kannattamattomiksi. Kauko-lämmön hinnannousu taas on tässäkin tilanteessa ollut maltillista kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa fossiilisten polttoaineiden osuus on pieni. Näin myös meillä Hyvinkäällä.

Hyvinkäällä kaukolämmön hinta on noin 12 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Hyvinkään Lämpövoiman kauko-lämmön hinta on edelleenkin myös lähialueen energiayhtiöiden edullisin. Tavoitteenamme on pienentää fossiilisten polttoaineiden osuus Hyvinkäällä (nyt noin 10 %) käytännössä nollaan mm. Kulomäen sorakuopalle suunnitteilla olevan lämmön kausivaraston avulla. Tehostamme ja kehitämme myös jatkuvasti omaa toimintaamme. Esimerkkinä tästä saimme viime talvikaudella tekoälyyn perustuvan uuden tuotannon optimointijärjestelmän avulla yli 150.000 euron säästöt polttoainekustannuksissa aikaisempiin talviin verrattuna.

Kiinteistöt ja kotitaloudet tulevat ensi talvena olemaan hyvin erilaisessa asemassa riippuen lämmitysmuodosta ja sähkösopimuksesta. Energiansäästö ja sen tehokas hyödyntäminen tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Olemme Hyvinkään Lämpövoimalla viime vuodet panostaneet voimakkaasti energiansäästöratkaisujen ja -palvelujen kehittämiseen erilaisten kiinteistöjen tarpeisiin. Näillä ratkaisuilla saadaan pienennettyä kiinteistöjen energiankulutusta ja -kustannuksia asumisviihtyvyydestä tinkimättä.

Tästäkin kriisistä tullaan selviämään – suomalaiset ovat historiassa kohdanneet pahempiakin aikoja. Me paikallisissa energiayhtiöissä teemme parhaamme energiamurroksen vauhdittamiseksi. Ja meistä jokainen voi itse omilla energiatehokkuustoimillaan helpottaa tilannetta tulevana talvena. Asiantuntijamme auttavat mielellään miettiessänne energiansäästöratkaisuja omaan kiinteistöönne.

Sanna Kytömäki
Toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy

PS. Hyvinkään Lämpövoima Oy on mukana lokakuussa käynnistyvässä valtakunnallisessa Astetta Alemmas -energiansäästökampanjassaEnergiaHelppi on myös kaikkien hyvinkääläisten käytettävissä matalan kynnyksen energianeuvontapalveluna.

Teksti on julkaistu alunperin HLV:n kotisivuilla.
Kuva: HLV/Sanna Kytömäki