Kannamme vastuuta

energy concept white background logolla

Energiakriisi kasvatti kaukolämmön kysyntää

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry toteutti jäsenkyselyn energiayhtiöjäsenilleen. Kyselyssä selvitettiin kaukolämmön kysyntää kalenterivuonna 2022 sekä alkaneena vuonna 2023. 22 yhtiössä kysyntä kasvoi, 18 yhtiössä kysyntä pysyi ennallaan. Kysyntä väheni 2 yhtiössä.

47 jäsenenergiayhtiöstä 42 vastasi kyselyyn. FinDHC:n jäsenyhtiöt edustavat Suomea maantieteellisesti kattavasti, joten kyselyn tarjoama data antaa hyvän yleiskuvan suomalaisen kaukolämpötoiminnan tilanteesta.

22 yhtiöstä, joissa kaukolämmön kysyntä kasvoi, kaukolämpöliittymien lukumäärä kasvoi seuraavasti verrattuna edellisvuosien keskimääräiseen kysyntään:

15 yhtiöllä kasvoi 50 % tai vähemmän; näistä 7 yhtiöllä kysyntä kasvoi alle 10 %.
7 yhtiöllä kysyntä kasvoi yli 50 %; näistä 4 yhtiöllä kysyntä kasvoi yli 100 %.

Omakotitalot korostuvat

-Kysynnän kasvu korostui erityisesti omakotitaloissa. Kysynnän kasvu näkyi vähiten julkisissa kiinteistöissä, jotka ovat useimmiten jo valmiiksi kaukolämmössä.
-Vastauksissa korostuivat öljystä irtaantuvat omakotitalot sekä maakaasusta irtaantuvat omakotitalot ja taloyhtiöt.

22 yhtiöstä, joissa kaukolämmön kysyntä kasvoi, kaukolämpöliittymien teho kasvoi seuraavasti verrattuna edellisvuosien keskimääräiseen kysyntään:

12 yhtiöllä alle 10 %.
6 yhtiöllä 10–60 %.
4 yhtiöllä yli 100 %.

Syyt yhtiöissä kysynnän kasvulle:

-Fossiilisten polttoaineiden (öljy, maakaasu) sekä sähkön raju hinnan nousu energiakriisin myötä.
-Kaukolämmön vakaa hinta, kaukolämmön hintojen nosto ollut hyvin maltillista energiakriisistä huolimatta. Tässä vaikuttavana tekijänä on ollut vastanneiden yhtiöiden lämmön tuotantorakenne.
-Hyödynnettävät ARA-avustukset, erityisesti öljy- ja kaasulämmityksestä irtaantumiseen omakotitaloissa.
-Kaupunkien kasvu ja uudisrakentaminen.

Kaukolämmön kysyntä kasvoi jo vuonna 2021

Myönnetyt avustukset öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtymiseksi lisäsivät kaukolämmön kysyntää jo vuonna 2021. Tämän vuoksi joissain yhtiöissä kysyntä ei enää kasvanut vuonna 2022 edeltävään vuoteen verrattuna. Joissain tapauksissa muuttoliikkeen väheneminen tai yleinen muuttotappio paikkakunnalle heijastui myös kaukolämmön kysyntään.

Yrityksissä, joissa kysyntä kasvoi, vuosi 2022 oli erityisen kiireinen uusien liittymien osalta

22 yhtiöstä, joissa kaukolämmön kysyntä kasvoi, 12 yhtiössä kysyntä ylitti resurssit, minkä vuoksi liittymien toteuttaminen siirtyi vuoteen 2023 tai myöhemmäksi.

Vuonna 2023 kaukolämmön kysyntä on tasaantunut

-Alkaneena vuonna 2023 kaukolämpöliittymien kysyntä on ollut tasaista 30 yhtiössä 42:sta. 7 yhtiössä kysyntä on jatkanut kasvuaan.
-Kysynnän kasvun tasaantumisen syyksi nähdään rakentamisen väheneminen, energiakriisiä edeltäneet investoinnit, talouden epävakaammat näkymät ja korkojen nousu, sekä yleinen kustannusten nousu.
-Yhtiöistä, joissa kysynnän kasvu on jatkunut vuonna 2023, kerrotaan isojen kiinteistöjen olevan kiinnostuneita kaukolämmöstä. Kysynnän takana on edelleen nousevat fossiilisen energian hinnat.

Tiedot perustuvat Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n tekemään jäsenkyselyyn keväällä 2023. Ota yhteyttä kysyäksesi lisätietoja kyselystä.