Kannamme vastuuta

LuokkanenJustus FinDHC 1

Ensimmäinen vuoteni kaukolämpöalalla

Oma LinkedIn-profiilihan siitä muistutti: minulla tuli kuun alussa täyteen vuosi suomalaisella kaukolämpöalalla!

Viestinnän tekijänä tärkeintä on uskoa aiheeseen, josta puhuu ja kirjoittaa. Oman työni ydintavoitteena on ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen kaukolämpöverkon ja sen tarjoamien mahdollisuuksien ympärillä. Tämä tavoite lienee myös viestintätieteissä keskeinen tutkimusteema: kuinka yhteiskunnallisen keskustelun luomisella vaikutetaan ihmisten olemassa oleviin mielikuviin ja käytökseen.

Hyvä ajankohtainen esimerkki on viime lämmityskauden Astetta Alemmas-kampanja: kampanjan myötävaikutuksella ihmisten säästämä energiamäärä oli yhteiskunnallisesti merkittävä. Valtakunnallisella, monikanavaisella viestinnällä avattiin selkeästi energiansäästön syy-seuraus-suhteita, ja ihmiset ryhtyivät tekemään pieniä ja suuria muutoksia arjessaan.

Toisaalta voidaan ajatella, että niin kauan kuin lämmitystä ei tarvitse sen enempää miettiä, asiat tehdään energiayhtiöissä oikein. Samaan kategoriaan taitaa sujahtaa koko maamme infra. Vaikka kaukolämpö on ollut Suomessa jo vuosikymmenet, arkiymmärryksen piirissä kaukolämmöstä tiedetään edelleen varsin vähän. Toisaalta olemme FinDHC:na onnistuneet lisäämään yhteiskunnallista keskustelua mediassa. Erityisesti keskustelun synnyttäminen journalistisissa julkaisuissa on herättänyt onnistumisen tunteita, varsinkin kun Hesarin kommenttikentissä käydään debattia aiheesta.

Yhteiskunnallisen tason pohdinta ja oma toiminta osana suurempaa järjestelmää saattaa yksilönäkökulmasta tuntua kummalliselta. Joillain paikkakunnilla kodit lämpiävät kaukolämpöverkon kautta puubiomassalla, toisaalla suurin osa tulee paikallisen teollisuuden hukkalämmöistä. Merkittävä osa kaukolämpöä syntyy siis monien eri toimialojen tuottamista sivuvirroista ja siitä kaikkien puhumasta ”hukasta”. Näiden laaja-alainen hyödyntäminen lämmitykseen on mahdollista ainoastaan kaukolämpöverkon avulla. Kaukolämpöön kytkettynä asiakas on osana suurempaa energiavirtojen polkua. Vaikka Euroopan energiatilanne on edelleen turbulenssissa, voin kuitenkin sanoa ylpeydellä, että kaukolämpöverkot ovat Suomemme vahvuus.

Omassa työssäni myös usko omiin taitoihin ja tietotasoon on ollut myös koeteltavana, vaikkakaan tämä ei ole koskaan ollut ongelma. Laaja jäsenistömme on tarjonnut minulle suoran yhteydenottomahdollisuuden alan rautaisimpien ammattilaisten kanssa. ”En tiedä vastausta vielä, mutta selvitellään” -tyylinen vastaus voisi olla pikanäppäimen takana. Samalla kysyjä tarjoaa minulle mahdollisuuden oppia entistä enemmän kaukoenergiasta.

Marraskuussa FinDHC:n Kaukolämpö 2023 -tapahtuma tulee entuudestaan tarjoamaan näkemyksiä ja ajatuksia kehittyvän suomalaisen kaukoenergian ympärillä. Tapahtuman mahdollistavat kumppanimme tuovat oman asiantuntijuutensa ja viimeisimmät tuotteensa suuren yleisön tietoisuuteen. Ja voihan yhden tosiasian sanoa aivan ääneenkin: verkostoituminen ja kontaktien luominen on kivaa!

Teksti: Justus Luokkanen
Kuva: FinDHC ry