Kannamme vastuuta

pexels porapak apichodilok 369376

FinDHC ry sitoutuu Viestinnän eettisiin ohjeisiin

FinDHC ry on sitoutunut noudattamaan Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) määrittelemiä Viestinnän eettisiä ohjeita. Näiden ohjeiden tarkoitus on tukea viestinnän ammattilaisten työtä.

Ohjeiden peruspilarit ovat avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus. Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry sitoutuu noudattamaan viestintä- ja vaikutustyössään näitä eettisiä periaatteita. Yhdistys jakaa työssään faktoihin perustuvaa tietoa ja pyrkii lisäämään avointa yhteiskunnallista keskustelua. FinDHC ry kehittää kaukolämpöalan viestintää itsenäisesti kuin myös yhteistyössä jäsenyrityksiensä kanssa. Yhdistyksen viestinnän sävy on aina rakentava.

“Rehellisyyteen ja avoimuuteen pyrkivä viestintä luo arvoa Suomen kaukolämpöalan toimijoille, mutta ennen kaikkea suomalaiselle yhteiskunnalle”, viestintäkoordinaattori Justus Luokkanen sanoo. “Energia-ala kiinnostaa suurta yleisöä enemmän kuin koskaan ennen. Tämän vuoksi energia-alan toimijoiden avoin ja rehellinen tiedon jakaminen on ensiarvoisen tärkeää.”

FinDHC ry:n hallitus suosittelee, että yhdistyksen jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan viestinnän eettisiä ohjeita.

Teksti: Justus Luokkanen
Kuva: FinDHC