Asiakastarinoita

IMG 9369

Hönkähöyryssä on potentiaalia jopa kaukolämmön primääriksi lämmönlähteeksi

Hukkalämmön talteenotto lämpölaitosten savukaasuista on nykyään jo hyvin yleistä. Sen sijaan hönkähöyryssä piilee merkittävä mahdollisuus energiayhtiöille. Caligo Industria Oy:n kehittämällä lämpöpumppupesurilla hönkähukkakin voidaan tehokkaasti hyödyntää osana kaukolämmöntuotantoa. Teknologia on Euroopan mittakaavassa ainoa laatuaan.

Caligon teknologiassa on yhdistetty vesihöyryn kondensoiva pesuritekniikka ja kahden ammoniakkilämpöpumpun toiminta saumattomaksi termodynaamiseksi kokonaisuudeksi.

”Me toimitamme pesureita, olivat ne sitten hönkähöyryjä tai savukaasuja hyödyntäviä versiota. Nykyään lähes jokaisessa toimitettavassa pesurissa on myös lämpöpumppukytkentä eli puhutaan lämpöpumppupesureista. Pesuri ottaa hukkalämmön talteen ja lämpöpumppu nostaa sen lämpötilan kaukolämpöverkkoon sopivaksi”, kertoo Caligo Industrian toimitusjohtaja Juha Järvenreuna.

Volyymia tarvitaan, puolin ja toisin

Hönkähöyryn talteenottojärjestelmä vaatii teollisuusyrityksen tai voimalaitoksen, jossa hönkähöyryä syntyy sekä energiayhtiön, joka operoi tämän hukkalämmön kaukolämpöverkkoon. Energiayhtiö on tyypillisesti se, joka neuvottelee hönkähöyryn käytöstä teollisuuden kanssa.

”Muuten ne raamit, millaisiin kohteisiin tämä järjestelmä voidaan laittaa, ovat hyvin väljät. Kyseessä on kuitenkin miljoonien eurojen investointi, joten volyymia täytyy olla riittävästi.”

”Yleensä kohteet ovat isompia teollisuusyrityksiä, joiden läheisyydessä on isompia kaukolämpöverkkoja. Lämpönielun on oltava tarpeeksi iso ja tarpeeksi lähellä, yleensä muutamien kilometrien päässä teollisuusyrityksestä, vastaanottaakseen hukkalämmön. Silloin tämä investointi on järkevää tehdä”, Järvenreuna jatkaa.

Tyypillisesti hönkähöyryä hyödyntävä järjestelmiä toimitetaan prosessiteollisuuteen. Hyviä hönkähöyryn lähteitä ovat esimerkiksi sahat, jotka käyttävät kuivureita tai leipomoteollisuus, jossa hukkalämpöä syntyy uunien poistokaasuina.

”Prosessiteollisuus toimii yleensä kolmessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa. Prosessiteollisuuden laitoksista voi tulla kaukolämpöyhtiöille jopa primäärilaitoksia tuottamaan lämpöä ja polttolaitoksia voidaan käyttää lähinnä huippu- ja varalaitoksina.”

Kaukolämpö puolestaan on tyypillinen kohde, johon lämpö käytetään. Lämpö voidaan palauttaa myös takaisin esimerkiksi kuivureille tai vaikka suuren leipomokiinteistön lämmitykseen. Pesurilaitos tuottaa kaukolämmön valmiina, toisin sanoen veden lämpötila on vähimmillään 80–85 astetta. Erillistä polttopriimausta pesurin lisäksi ei siis tarvita.

Järvenreunan mukaan keskimääräinen laitoskoko, johon hönkähöyryjärjestelmiä toimitetaan, tuottaa 2–6 MW hukkalämpöä pääasiassa kaukolämmöksi. Suurin tähän mennessä toimitettu laitos tuottaa enimmillään 8 MW kaukolämpöä, ja neuvotteluja käydään parhaillaan isommistakin toimituksista.

Kenttätöinä vain käyttöönotto

Caligo Industria toimittaa kaikki Caligo-pesurinsa valmiina toiminnallisina kokonaisuuksina, jotka testataan ja koekäytetään jo osana valmistusprosessia. Tällä eliminoidaan kalliit kenttäprojektit ja säästetään aikaa asennusvaiheessa. Asennuspaikalla valmis järjestelmä kytketään muuhun laitokseen, minkä jälkeen se on toimintavalmis.

”Toimitamme asiakkaillemme valmiita tuotteita plug and play -tyylillä. Emme tee laitoksilla muita kenttätöinä kuin käyttöönoton”, sanoo Järvenreuna.

Ja asiakas saa aina juuri sitä, mitä on tilannutkin: Caligo Industria simuloi tarkasti jokaisen toimituksen etukäteen, jolloin asiakas voi luottaa siihen, että takuuarvot pitävät paikkaansa. Järvenreunan mukaan se on poikkeuksellista.

”Pystymme antamaan luotettavat takuuarvot, jotka olemme simuloineet niillä sähkön- ja energiankulutuksilla, mitä pesurimme vievät.”

Simuloinnin avulla selvitetään myös lämpöpumppupesurin takaisinmaksuaika. Caligo Industria ei lähtökohtaisesti tarjoa pesureita kohteisiin, joissa takaisinmaksuaika on simuloinnin perusteella yli viisi vuotta.

”Pesureidemme keskimääräinen takaisinmaksu aika on ollut 3,5–4,5 vuotta. Parhaimmillaan on teollisuuskohteissa päästy jopa alle kahteen vuoteen”, Järvenreuna kertoo.

Caligo Industria on panostanut myös asiakaspalveluun ennen ja jälkeen projektin.

”Ne ovat meille ykkösasia. Toimitamme tuotteemme aikataulussa ja lupaamme, että lämmityskauden painaessa päälle tuotteemme toimivat luotettavasti. Meillä on myös yhteydet toimittamiimme järjestelmiin ja annamme tarvittaessa jälkihoitoa ilman erilliskustannuksia.

Polttaminen vähenee, energiatehokkuus paranee

Caligo–lämpöpumppupesuri on tehokas lämmön talteenottoratkaisu, jonka avulla energiayhtiö voi säästää jopa 35 prosenttia vuosittaisista polttoainekustannuksista. Järvenreuna ei lupaa pesurille halvinta hintaa, mutta markkinoiden energiatehokkaimman lopputuloksen vuosienergiasäästönä laskettuna.

”Caligon lämpöpumppukytkennällä saadaan samasta pesurista jopa kolme kertaa enemmän energiaa irti verrattuna vastaavaan peruspesuriin. Vaikka investoinnin kokoluokka on tavallista pesuria isompi, niin se on kannattava, sillä se maksaa itsensä takaisin nopeammin.”

Kannattavuuden näkökulmasta lämpöpumppupesuri on energiayhtiölle erinomainen valinta, kun sen avulla korvataan hakkeen tai muun biopolttoaineen polttamista hukkalämmöllä. Hukkahöngästä tuotettu kaukolämpö on myös hiilidioksidineutraalia.

Järvenreuna pitää polttamista edelleen tärkeänä osana kaukolämmön tuotantoa, mutta näkee sen merkityksen laskevan vuosi vuodelta.

”Huippukuormakaudella biolaitos on ainoa vaihtoehtoa tuottaa suuria määriä lämpöä keskitetysti. Erilaiset hajautetut järjestelmät eivät pysty niin luotettavasti toimittamaan niin paljon lämpöä kuin tarve on. Ei polttamisesta päästä ainakaan seuraavaan 10 vuoteen, mutta sen osuus vähenee ja sen rinnalle tulee kevät-, kesä- ja syyskauden ratkaisut.”

Vielä kolme vuotta sitten 75 prosenttia Caligo Industrian liiketoiminnasta muodostui perinteisistä pesureista. Tänä vuonna tuon 75 prosenttia muodostavat erilaiset lämpöpumppupesurit. Päälaelleen kääntynyt tilanne kertoo ennen kaikkea energiayhtiöiden innokkuudesta satsata energiatehokkuuteen.

”Energiatehokkuus on nykyään ykkösprioriteetti ja vasta sen jälkeen lisätään kapasiteettiin liittyviä metodeja. Energiatehokkuudella ratkaistaan tuloksentekokyky, sillä biopolttoaineet kallistuvat ja toisessa vaakakupissa painavat ympäristökysymykset. Energiatehokkuuden maksimointi lämpöpumppuratkaisuilla on joka tapauksessa halvempaa kuin polttaminen.”

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Juha Järvenreuna
juha.jarvenreuna@caligoindustria.com, p. 040 574 5719

Caligo Industria on turkulainen teknologiayritys. Yrityksen keskeisimmät tuotteet ovat energialaitosten savukaasujen pesuun, lämmön talteenottoon ja lauhteenkäsittelyyn liittyvät ratkaisut lämmöntuottajien ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Caligo Industria Oy on osa ruotsalaista Addtech Nordic AB –konsernia. www.caligoindustria.com

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: Caligo Industria Oy

Caligo Industria on kumppanina mukana FinDHC:n järjestämässä
Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa Tampereella 26.11.2021.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!