Kehittyvät palvelut

Varaenergiapalvelut

Höyrytys Oy – Elintärkeää energiaa

Höyrytyksen tehtävä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi on selvä: varmistaa teollisuuden elintärkeä lämpö ja höyry. Höyrytys tarjoaa varaenergia- ja asiantuntijapalveluita kaukolämpöyhtiöille, teollisuudelle sekä yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta tärkeille kohteille. Höyrytys on toimittanut lämmön- ja höyryntuotantolaitoksia avaimet käteen -ratkaisuina eri energialähteille useiden vuosikymmenien ajan.

Höyrytykseltä on mahdollista saada palveluna lämmön- ja höyryntuotantoratkaisut, oli kyse sitten yllättävästä tai suunnitellusta tarpeesta, jonka kesto voi vaihdella yksittäisistä vuorokausista aina pitkäaikaiseen perusenergiantuotantoon. Höyrytys kykenee toimittamaan varaenergiakalustolla kymmeniä megawatteja höyry- ja lämpöenergiaa valtakunnallisesti alle vuorokauden vasteajalla avaimet käteen -palveluna. Projektointi-, käytönvalvonta- ja huoltopalvelut varmistavat kustannustehokkaat laitokset sekä niiden luotettavan toiminnan aina suunnittelusta käytöstä poistoon asti.

“Höyrytyksen tehtävä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi on selvä: varmistaa teollisuuden elintärkeä lämpö ja höyry.”

Teknologia sähkökattila

Höyrytys on kehittänyt uniikkeja palveluratkaisujaan yli kuudenkymmenen vuoden ajan. Liikkuva varaenergiapalvelu, sähkökäyttöiset lämpö- ja höyrylaitokset sekä kaasua ja vetyä hyödyntävät kaasumoottorit ovat potentiaalisia ratkaisuja moderniin lämmöntuotantoon niin nyt kuin jatkossakin. Eri energialähteiden saatavuus- ja hintariskiä hallitaan varautumalla laitoskohtaisesti eri energialähteiden käyttöön sekä hyödyntämällä palvelusopimuksia, jossa Höyrytyksen palveluresurssit ovat päivystysvalmiudessa poikkeustilanteita varten.

Energiakriisi osoitti Höyrytyksen arvon

Energiakriisi vaikutti ja vaikuttaa edelleen polttoainemarkkinoihin. Viime talvena asiakkaat eivät voineet luottaa siihen, että polttoainetta tai sähköä olisi aina tarjolla. Höyrytys varmisti teollisuuden energiansaannin nopean vasteajan varaenergiasopimuksilla, vuokrattavilla varalämpö- ja höyrykeskuksilla sekä poltinmuutoksin, jotta asiakkaiden varalaitokset kykenivät käyttämään kaasun lisäksi myös muita polttoaineita. Energiakriisi ei hidastanut teollisen energiantuotannon sähköistymistä, päinvastoin. Sähkökäyttöisten höyry- ja lämpökattiloiden kysyntä on kasvanut Höyrytyksellä systemaattisesti ja voimakkaasti viimeisimpien vuosien aikana.

Höyrytys kantoi kortensa kekoon myös sodan runtelemassa Ukrainassa: yhtiö lahjoitti alkuvuodesta Ukrainaan elintärkeän infrastruktuurin paikkaamista ja uudelleenrakentamista varten neljä siirrettävää lämmön- ja höyryntuotantolaitosta, joiden yhteiskapasiteetti on 14 MW. Arvokasta kalustoa voidaan käyttää alue- ja kaukolämmitykseen sekä kriittisten kohteiden kuten sairaaloiden, kauppojen, tehtaiden, palvelukeskusten ja virastojen lämmitykseen.

Asiantuntijapalvelut Höyrylaitos

Suomi on siirtynyt askel askeleelta yhteiskäyttötalouden suuntaan

Yhteiskäyttötalous ja resurssitehokkuus ovat nykyaikaa. Kokonaiskustannuksena saattaakin olla edullisempaa hankkia harvoin tarvittava energia palveluna, joka varmistaa katkeamattoman lämmöntuotannon. Kysyntä Höyrytyksen varaenergiapalvelulle olikin valtaisaa talvella 2022–2023. Yhtiössä nähdään, että suomalaisessa yhteiskunnassa valtavirtaistuva ajatus yhteiskäyttötaloudesta on saavuttanut myös lämpöliiketoiminnan. Tämä on myös resurssitehokasta – siirrettävät yksiköt vaihtavat käyttöpaikkaa ja asiakasta joustavasti, sekä ovat kätevä lisäapu harvinaiseen, yllättävään tai tilapäiseen tarpeeseen.

Suomessa on satoja varalämpökeskuksia, joista merkittävä osa on teknistaloudellisen käyttöiän loppupuolella. Vähällä käyttöasteella olevan ikääntyvän keskuksen korvaaminen liityntäpisteellä ja Varaenergiasopimuksella muodostaa merkittävää kustannustehokkuutta sekä vapauttaa lämpöyhtiön resursseja. Lisäksi vahva varautuminen mahdollistaa nopeat ja rohkeat askeleet uusien tuotantoteknologioiden käyttöönotossa. Varaenergiatoimituksissa Höyrytys käyttää tällä hetkellä kevyttä polttoöljyä, koska se on luotettavaa ja huoltovarmaa. Katse on kuitenkin jo tulevaisuudessa.

”Myös muiden energianlähteiden käyttöä selvitetään aktiivisesti. Höyrytyksen tarjoamaa varaenergiaa on mahdollista halutessaan saada esimerkiksi uusiutuvalla dieselillä tuotettuna”, tuotantopäällikkö Aarni Natunen kertoo.

Esimerkiksi Natunen nostaa Lempeä Lämmön kanssa tehdyn yhteistyön. Yhtiön kanssa on voimassa varaenergiasopimus, jonka ansiosta Lempeä Lämpö kykeni luopumaan neljästä käyttöikänsä päässä olleesta öljylämpölaitoksesta Savonlinnassa ja Kangasniemellä. Höyrytys hankki ja kunnosti Lempeä Lämmön vanhat varalämpökeskukset ja hyödyntää niitä uudelleen muissa sovelluskohteissa.

Höyrytys Oy on kumppanina FinDHC:n järjestämässä Kaukolämpö 2023 -tapahtumassa Jyväskylässä 10.11.2023.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!

Teksti: Justus Luokkanen
Kuvat: Höyrytys Oy