Jäseninfo

Kaikkien kaukolämpötoimijoiden tulee toimittaa kaukolämpöverkkojensa sijaintitiedot Traficomille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusi Sijaintitietopalvelu yritetään saada käyttöön vuoden 2023 aikana. Kaukolämpötoimijoiden tulee ilmoittaa omistamiensa verkkojen tiedot uuteen palveluun huomattavasti nykyistä kattavammin ja tarkemmin.

Keskitetyn palvelun kehittämisellä halutaan edistää yhteisrakentamista ja helpottaa maanrakennusurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden työtä. Toteutuksen yhtenä tavoitteena on esimerkiksi minimoida kaukolämpöverkkoihin kohdistuvat vahingot maanrakennustöiden yhteydessä. Tällä hetkellä Suomessa on noin 300 kaukolämpöverkkoa.

Traficom kehittää palvelua yhdessä Suomen Infratieto Oy:n ja Cinia Oy:n kanssa. Molemmat yhtiöt ovat valtio-omisteisia. Sijaintitietopalvelun käyttöönotto on edellyttänyt reagointia myös muilta ulkopuolisilta järjestelmätoimittajilta. Esimerkiksi Trimble Solutions Oy on toteuttanut oman verkkotietojärjestelmänsä ja Traficomin rajapinnan välille integraation, jonka avulla kaukolämpöyhtiöiden verkkotietojen toimitus tapahtuu rajapintaan sopivassa formaatissa automatisoidusti.

Lisää rajapinnasta ja käytöstä voi lukea Traficomin sivuilta. Sijaintitietopalveluun syötettävien tietojen vaatimukset ovat talousvettä lukuun ottamatta kaikille verkkotyypeille samat. Tämän lisäksi kaukolämpöverkon putkia koskevaa tarkentavaa lisätietoa tulisi syöttää palveluun.

Alun perin palvelu oli tarkoitus avata jo aiemmin, mutta hankkeen laajuuden takia aikataulua on lykätty vuoden 2024 alkupuolelle. Verkkotietojen toimittaminen Sijaintitietopalveluun tulee nykyisen määräyksen mukaisesti toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Palvelun tulisi olla käytettävissä kyselyille vuoden 2024 alusta lähtien. Palvelussa asioinnin yhteydessä käytetään Suomi.fi-tunnistautumista.