Jäseninfo

Kaukolämpöklusterin CO2-päästölaskuri

Kaukolämpöklusterin kaukolämmön päästölaskuriin pääset tästä.

Käythän päivittämässä yhtiönne päästöjen tulevaisuusskenaarion, jonka avulla kaukolämmön tuottaja voi sisällyttää oman hiilineutraaliuspolkunsa laskuriin päästöhistoriansa lisäksi. Tavoitteena on, että uuden toiminnallisuuden myötä loppukäyttäjät näkevät päästölaskurista, milloin oma kaukolämpöyhtiö on hiilineutraali omassa kaukolämmön tuotannossaan.

Yhtiöille tulevaisuusskenaarioiden asettaminen päästölaskuriin on hyvin samanlainen toimenpide kuin edellisen vuoden tilastojen tallentaminen. Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry hyödyntää yhtiöiden dataa omassa viestinnässään.

Päästölaskurin kehitystyön ohjausryhmässä ovat olleet mukana Suomen Ympäristökeskus, Kuntaliitto, Tilastokeskus, Energiavirasto, Motiva, Energiateollisuus ry, sekä Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry. Päästölaskurin teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Akamon Innovations Oy. Kaukolämmön päästölaskuri avattiin julkiseen käyttöön 11.2.2022. Kaikki hiilidioksidi päästölaskureita kehittävät tahot voivat hyödyntää sen tietoja avoimien rajapintojen kautta omissa laskureissaan.

Lisätietoja kaukolämmön päästölaskurista antaa Paikallisvoima ry. Projektipäällikkönä toimii Jari Nykänen. Voit olla yhteydessä kaukolämmön päästölaskurin kehityksessä sekä kysymyksissä: jari.nykanen@paikallisvoima.fi