Jäseninfo

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry myöntää kaukolämmön ansiomerkkejä

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry myöntää kaukolämmön ansiomerkkejä vuodesta 2019 alkaen. Ansiomerkkejä myönnetään joka toinen vuosi yhdistyksen järjestämän Kaukolämpö -tapahtuman yhteydessä, seuraavan kerran marraskuussa 2021.

Ansiomerkkiesityksen tekeminen

Alalla toimivat yritykset tekevät ansiomerkkiesityksen Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n hallitukselle. Esityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, käyttönimi etunimistä alleviivattuna, arvo tai ammatti sekä ansiomerkin perustelut.

Ansiomerkkiesitys tulee tehdä vähintään kolme kuukautta ennen merkin luovutuspäivää eli tänä vuonna 25.8. mennessä. Ansiomerkit jaetaan Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa 26.11. Tampereella.

Ansiomerkkiesityksen voit lähettää osoitteeseen katja.kurki-suonio@findhc.fi

Kaukolämmön ansiomerkkien säännöt

Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki myönnetään kaukolämpöalalla toimivalle tai toimineelle henkilölle tunnustuksena uraauurtavasta ja ansiokkaasta toiminnasta alan kehittämiseksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilöille, jotka ovat erittäin merkittävästi ja ansiokkaasti toimineet alan luottamustehtävissä tai muissa kaukolämpöalan tuntemusta vaativissa tehtävissä. Kultaisen ansiomerkin saaminen ei edellytä määrättyä toimiaikaa alalla.

Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki myönnetään tunnustuksena 20 vuoden palveluksesta kaukolämpöalalla toimineille, ansioituneille henkilöille. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet alan luottamustehtävissä tai muissa kaukolämpöalan tuntemusta vaativissa tehtävissä. Näiden henkilöiden toimiaikaa ei ole rajoitettu. Heiltä edellytetään kuitenkin pitkäaikaista tai muutoin merkittävää toimintaa alan hyväksi.

Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää 10 vuoden palveluksesta kaukolämpöalalla toimineille, ansioituneille henkilöille.

Palvelusvuosien laskeminen
Palvelusvuosia laskettaessa otetaan huomioon myös muissa kuin ansiomerkkiä esittävissä energia- tai kaukolämpöyrityksissä tai kaukolämpöalan yrityksissä palveltu aika. Myös työskentely valtion virassa tai toimessa kaukolämmön kehittämiseksi lasketaan palveluajaksi.

Ansiomerkin kantaminen
Ansiomerkkejä kannetaan vasemmassa rintapielessä kunniamerkeistä annettuja ohjeita noudattaen. Myönnetyistä ansiomerkeistä kannetaan vain korkeinta.

Tiedoksi ansiomerkkien hinnat 2021:

Kultainen ansiomerkki: 200 eur / 260 eur (FinDHC:n jäsen / ei jäsen)
Hopeinen ansiomerkki: 120 eur / 160 eur (FinDHC:n jäsen / ei jäsen)
Pronssinen ansiomerkki: 75 eur / 100 eur (FinDHC:n jäsen / ei jäsen)