Kannamme vastuuta

Kuva KL artikkeli

Juhanin pellonreunapuilla lämmitetään koteja ja kouluja – Näin energiapuu muuttuu kaupunkilaisten lämmöksi

Risukasat ja metsätähteet ovat ekologista materiaalia lämmöntuotantoon.

Juhani Lahtisen tilalla on metsätöiden jäljiltä erilaisia puuaineskasoja. Suurten havupuiden oksaiset latvustot on kasattu pinoksi metsätien reunaan. Nyt metsätyökoneen koura kauhaisee nipun ja syöttää puuta hakkurin kitaan.

”Käytän osan hakkeesta omiin lämmöntuotannon tarpeisiin ja osasta tein kaupat Kokemäen Lämmön kanssa. Hake päätyy joka tapauksessa lämpöenergiaksi”, Lahtinen sanoo tyytyväisenä.

Useat kuorma-auton lavalliset haketta pysyvät paikkakunnalla, mutta muuttavat muotoaan. Hakkuutähteestä tuotetaan kaupunkilaisten kaukolämpöverkkoon ympäristöystävällistä energiaa.

Ympäristö siistiksi ja kasvulle tilaa

Kestävällä tavalla hoidettu ja kasvava metsä on hiilinielu. Lahtinenkin halusi uudistaa perinnemaisemaa, jotta metsä säilyisi elinvoimaisena. Homma hoidettiin kunnolla alusta loppuun. Oksat ja risut eivät jääneet metsäpohjaan tai kasoiksi.

”Hakkuutähteiden jäänti niille sijoilleen pitkiksi ajoiksi voi kerätä tuholaisia, kuten kuusille tuhoisia kirjanpainajia. Vieväthän valtavat kasat uudelta metsän kasvulta pinta-alaakin”, Lahtinen tuumaa.

Siispä tähteistä eroon heti. Metsässä varastoinnin ja kuivaamisen sijaan lämpöyhtiö kuivaa tähteet savukaasuilla ja varastoi ne omassa terminaalissaan laitoksella. Metsänomistajalle yhteistyö paikallisen energiayhtiön kanssa oli helppo valinta.

”Vaivattomuus, ympäristöhyöty ja mahdollisuus vaikuttaa paikalliseen kaukolämpötuotantoon”, listaa Lahtinen yhteistyön etuja.

Kuutioista megawateiksi

Kokemäen Lämpö on vastaanottanut ja ostanut kierrätyspuuta, risuja, oksia ja purkupuuta yli kahden vuosikymmenen ajan. Kaikki puuaines murskataan, haketetaan ja kuivataan varastoitavaksi tai suoraan lämmöntuotannon käytettäväksi. Tuhansien ihmisten kodit ja työpaikat lämpiävät kokemäkeläisellä kaukolämmöllä.

”Olemme toteuttaneet kiertotaloutta jo pitkään ennen kuin sanasta tuli muodikas”, Kokemäen Lämmön toimitusjohtaja Jukka Järvenpää sanoo hymyillen.

”Meille joutopuuta toimittava on osa kiertotalouden ketjua.”

Liikenne tuotantolaitoksen pihalla vilkastuu keväisin, kun ihmiset tuovat peräkärrylasteittain joutopuuta polttoon. Isompia energiapuueriä haetaan sovitusti Kokemäeltä 50 kilometrin säteellä.

”Otamme veloituksetta vastaan hyvälaatuista poltettavaa puujätettä Kokemäen tuotantolaitoksen pihamaalla ja teemme yhteistyötä paikallisten maa- ja metsätaloustoimijoiden kanssa. Meille joutopuuta toimittava on osa kiertotalouden ketjua.”

Vauhtia huoltovarmuuteen

Energian saatavuus on parhaillaan paljon esillä maailman tilanteen vuoksi. Puulle eli biopolttoaineelle on kysyntää.

”Yhteistyö Juhanin kaltaisten metsätaloustoimijoiden kanssa lisää yhteistä hyvää. Isossa kuvassa vaikutukset ulottuvat kaukolämmön hintaan ja jopa energian huoltovarmuuteen”, Järvenpää toteaa.

Haketettu puuaines kuivataan lämpölaitoksella savukaasun hukkalämmöstä talteen otetulla lämmöllä. Energiaviisaita ratkaisuja kehitetään jatkuvasti lisää. Jo hiilineutraalisti toimivan yhtiön tähtäimessä on hiilinegatiivisuus.

”Bioenergiatuotannossa tutkitaan, miten hiilidioksidia voitaisiin ottaa talteen savukaasuista ja hyödyntää se esimerkiksi vedyn valmistuksessa ja edelleen energiana.”

Julkaistu Satakunnan Kansassa 11.4.2022:
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000008743226.html
Teksti: Milla Majander
Kuva: Vesa Saivo