Tapahtuu nyt

Palveleva kaukolämpö ry Kuva 1

Kaukolämmön edut ja tulevaisuuden mahdollisuudet keskiöön

Kaukolämpöalan toimijat ovat perustaneet kaukolämmölle valtakunnallisen yhdistyksen Palveleva kaukolämpö FinDHC ry (Finnish District Heating and Cooling) 4.10.2016 Hyvinkäällä. Yhdistys vahvistaa entisestään kaukolämmön tunnettuutta. Lisäksi yhdistys edistää kaukolämpöön liittyvän suomalaisen teknologian ja palveluosaamisen vientiä.

MONTA °ASTETTA PAREMPAA NÄKYVYYTTÄ JA IMAGOA TEHDÄÄN YHDESSÄ

Media on alkanut kiinnostua entistä enemmän eri lämmitysmuotojen uutisoinnista mm. ilmastonmuutokseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvän keskustelun lisääntyessä. Suomi lukeutuu kansainvälisesti kaukolämpötoimialan edelläkävijöihin. Alalta on kuitenkin puuttunut valtakunnallinen taho, joka huolehtisi pitkäjännitteisesti kaukolämmön imagon kehittämisestä, markkinoinnista ja viennin edistämisestä.

Energiateollisuus ry vastaa edelleen kaukolämpöalan edunvalvonnasta. Palveleva kaukolämpö FinDHC ry toimii tiiviissä yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa. Energiateollisuus ry:n kaukolämmön edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista vastaava johtaja Jari Kostama toteaa: ” Energiateollisuus ry:n keskeinen tehtävä on jatkossakin ylläpitää ja edistää edunvalvonnan keinoin kaukolämpöalan yritysten toimintaedellytyksiä koko maassa. On aivan erinomaista, että Palveleva kaukolämpö FinDHC ry ottaa nyt ison roolin kaukolämmön imagon kehittämisessä ja markkinoinnissa sekä kaukolämpöalan viennin edistämisessä. Olen varma, että Energiateollisuus ry:n ja uuden yhdistyksen hyvä ja tiivis yhteistyö varmistaa osaltaan suomalaisen kaukolämpöalan menestyksen myös tulevina vuosina.”

Yhdistyksen visio: Kaukolämmön imago on rakennusten lämmitysmuodoista Suomen paras ja kaukolämpö on Suomen laajimmin käytetty lämmitysmuoto myös tulevaisuudessa. Kaukolämmön edut ja tulevaisuuden mahdollisuudet nostetaan keskiöön. Positiivisella imagolla ja kaukolämmön laajalla käytöllä edistetään jäsenyritysten myyntiä ja kaukolämpöön liittyvien teknisten ja palveluratkaisujen vientiä.

Yhdistyksen toiminta-ajatus: Yhdistys vahvistaa kaukolämmön positiivista imagoa toimimalla pitkäjänteisesti, näkyvästi ja vuorovaikutteisesti lähellä asiakkaita ja muita sidosryhmiä sekä osallistumalla aktiivisesti lämmitysratkaisuja koskevaan vuoropuheluun valtakunnallisesti. Yhdistys auttaa jäseniään jokaisen oman ja yhtenäisen markkinointi- viestintä- ja verkottumissuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa. Yhdistyksen myötä syntyvä asiantunteva ja motivoitunut verkosto tukee kaukolämpöön liittyvän suomalaisen teknologian ja palveluosaamisen vientiä.

Yhdistyksen hallituksen esitys liittymismaksuksi on varsinaisilta jäseniltä 2 000 € ja kannattajajäseniltä 1 000 €. Ensimmäisenä toimintavuonna tarvitaan pääomaa operatiivisen toiminnan käynnistämiseen sekä tavara- ja laitehankintoihin, jolloin vuosimaksu on hieman korkeampi. Vuosimaksua pyritään laskemaan toisesta toimintavuodesta alkaen. Ensimmäisen vuoden vuosimaksu määritetään vuoden 2016 lopulla pidettävässä erillisessä yhdistyksen kokouksessa.

Palveleva kaukolämpö FinDHC ry on tarkoitettu kaikille toimijoille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää kaukolämpöalaa. Uusi yhdistys on saanut alalla positiivisen vastaanoton ja siihen on liittynyt kautta linjan sekä suuria että pieniä energiayhtiöitä sekä laitevalmistajia ja palveluosaajia. Se vastaa tarpeeseen vahvistaa yhdessä tuotteemme positiivista mielikuvaa julkisuudessa. Mitä enemmän jäseniä on, sitä voimakkaampia olemme!

Tervetuloa mukaan tekemään Kaukolämmöstä MONTA ° ASTETTA kuumempaa tuotetta!

18.11.2016 Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Vesa-Pekka Vainikka, hallituksen puheenjohtaja, Palveleva kaukolämpö FinDHC ry

Lisätietoja ja ohjeita liittymisestä:

Tj. Vesa-Pekka Vainikka, Imatran Lämpö Oy, puh. 040 580 8556 ja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi www.imatranlampo.fi
Tj. Ari-Matti Mattila, Kauhavan Kaukolämpö Oy, puh. 050 374 6802 ja ari-matti.mattila@kauhava.fi www.kauhavankaukolampo.fi
Kaukolämpöjohtaja Reima Lassila, Kuopion Energia, puh . 040 709 7601 ja reima.lassila@kuopionenergia.fi, www.kuopionenergia.fi
Tj. Matti Laukkanen, Hyvinkään Lämpövoima Oy, puh. 050 552 1161 ja matti.laukkanen@hlv.fi www.hlv.fi

 

Liitteenä 5.10.2016 julkaistu tiedote yhdistyksen perustamisesta. Lue liite tästä.