Tutkimus – Kehitys – Teknologia

shutterstock 151424870

Kaukolämmön liki 100% toimitusvarmuus rakennetaan yhteistyöllä

Kaukolämpöyhtiöt rakentavat ja huoltavat kaukolämpöinfraa jatkuvasti. Työ halutaan tehdä siten, että että siitä koituisi mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. Käyttökatkojen minimointi vaatii monen eri toimijan osaamista ja luotettavia kumppaneita.

Toukokuussa 2018 FinDHC ry:n järjestämillä Lämpölaitostoimijoiden yhteistoimintapäivillä Oulussa käytiin keskusteluja erilaisista teknisistä mahdollisuuksista ja kumppanuusmalleista, joilla yhdessä huolehditaan kaukolämmön liki 100% toimitusvarmuudesta.  Höyrytys Oy, Ramator Oy ja TONISCO Service Oy ovat yhtiöitä, jotka palveluillaan ja ratkaisuillaan ovat minimoimassa lämmönjakelun käyttökatkoja.

Höyrytys varaenergia työmaa
Höyrytys Oy:n varalämpöpalvelu kattaa suurimman osan Suomesta.

Kaukolämmöntuotannon huippu- ja varalaitokset voidaan korvata Höyrytys Oy:n kustannustehokkaalla varalämmön sopimuspalvelulla. Varalämpösopimuksella energiayhtiö saa sopimuksen mukaisen lämpötehon tuotettuna verkkoonsa ja samalla varautuu kaukolämmön tuotanto- tai jakeluhäiriöön koko kaukolämpöverkon alueella.

”Höyrytyksen kanssa solmittu varalämpösopimus tarjoaa meille joustavan mallin kaukolämmön toimitusvarmuuden varmistamiseen. Varalämpösopimus toimii meillä kustannustehokkaana tapana kaukolämmön toimitusvarmuuden varmistamisessa omien laitosten lisäksi, kun omia investointeja harvinaisia erikoistilanteita varten ei tarvitse tehdä.” Maija Henell, Liiketoimintajohtaja, Savon Voima Oyj

Varalämpösopimuksella voi korvata kiinteän lämpökeskusinvestoinnin ja säästää investointi-, kunnossapito- ja käyttökustannuksissa.

Lämmöntoimitus eri kohteisiin tapahtuu joustavasti liikkuvilla lämmöntuotantoyksiköillä. Palvelun avulla saavutetaan jopa 10 MW:n lämmöntuotanto tuntitason vasteajalla. Palvelu kattaa suurimman osan Suomesta.

Kuvakollaasi
TONISCO Service toimii kaikkialla Euroopassa ja sillä onkin jo yli 200 tyytyväistä kaukolämpöasiakasta yli kymmenessä Euroopan maassa.

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun TONISCO System toi markkinoille ensimmäisen paineellisen poralaitteensa. Vuosikymmenien ajan TONISCO on toiminut suunnannäyttäjänä ja kehittänyt laitteita ja työtapoja, joiden avulla perinteiset verkon kunnossapito- ja korjaustyöt saadaan suoritettua ilman jakelukeskeytyksiä.

Uusin näistä ratkaisuista on TONISCO Servicen tarjoama paineellisen poratulppauksen tekniikka, jonka avulla, mitkä tahansa verkon muutostyöt voidaan suorittaa muun verkon toimiessa normaalisti. Ratkaisussa muutoskohteena olevan verkon osa eristetään muusta verkosta asentamalla sen kummallekin puolelle mekaaniset tulppauslaitteet. Tulpat asennetaan hitsatuista porayhteistä ja niiden välille voidaan rakentaa työn ajaksi halutun kokoinen ohitusletku/putki, jolla muu järjestelmä pidetään toiminnassa normaalisti.

Ratkaisun avulla pystytään yleisimmät korjaustyöt kuten mm. verkostovaurioiden korjaukset, venttiilien vaihdot sekä asennukset ja liittymien purut tehdä nopeasti ja kätevästi ilman käyttökeskeytyksiä. Poratulppaus soveltuu mainiosti myös isompien ja tai kriittisimpien putkilinjojen siirtoihin, esimerkiksi uusien rakennus- tai purkutöiden alta. Poratulppaus soveltuu kaikille kaukolämmön ja – jäähdytyksen putkistoille aina DN20-DN600 putkikokoon asti.

TONISCO Service toimii kaikkialla Euroopassa ja sillä onkin jo yli 200 tyytyväistä kaukolämpöasiakasta yli kymmenessä Euroopan maassa.

“Yhteistyö energiayhtiöiden kanssa on kehitystyömme keskiössä, siksi koemme, että kansainvälinen toiminta antaa meille erittäin hyvän alustan ratkaisujen jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisuus 100 % toimitusvarmuuteen”. Kaarlo Nisso, Projektipäällikkö TONISCO Service Oy

 

Ramator Oy:n Haelok liittimillä tehty liitos on merkittävästi nopeampi verrattuna hitsausliitokseen.

Haelok puristusliittimen kustannushyötyjä verrattuna perinteiseen hitsaamiseen on useita. Liitoksen tekeminen ei vaadi tulitöitä, prosessi on kustannustehokas ja yksinkertainen­ sekä asennus on nopeaa.

Asennuksen voi suorittaa vaikka putkesta valuisi vettä ja silti lopputuloksena on hitsausta vastaava liitos.

Haelok puristusliittimet asennetaan akkukäyttöisellä koneella, joka kulkee helposti mukana yhdessä salkussa.

“Olemme käyttäneet Savon Voiman kaukolämpöverkostoilla Haelokin puritusliitoksia n. vuoden ajan ja olleet erittäin tyytyväisiä järjestelmään. Haelokin avulla olemme saaneet lyhennettyä käyttökeskeytysaikoja huomattavasti ja välttäneet tulitöiden tekemistä haasteellisissa paikoissa. Tulemme käyttämään Haelok puristusliitoksia aina niissä paikoissa missä sen käyttäminen katsotaan tarpeelliseksi ja mahdolliseksi.” Aki Pitkänen, Verkostopäällikkö, Savon Voima Oyj, Kaukolämpö ja sähköntuotanto

Aikaa säästyy huimasti niin asennuksen valmistelussa kuin itse asennuksen teossa. Yhden asennuksen tekemiseen kuluu aikaa noin minuutti. Liitos ja putki eivät vaadi esivalmisteluja kuten putkiston tyhjäksi valuttamista, joka on välttämätöntä silloin kun liitos tehdään hitsaamalla. Lyhenevät käyttökeskeytysajat hyödyntävät niin energiayhtiöitä kuin heidän asiakkaitaan.

 

Artikkelin koonti: Anna-Stiina Boström
Kuvat ja video: Höyrytys Oy, TONISCO Service ja Ramator Oy