Kannamme vastuuta

Kuva1 pexels fotografierende 2838504

Kaukolämmön päästöt vähenevät, energian vähähiilisyystiekartta piti kirjoittaa uusiksi vuodessa

Lämpöyhtiöiden investoinnit leikkaavat päästöjä nopeammin kuin kukaan osasi ennakoida

Nyt julkaistavan energia-alan tiekarttapäivityksen mukaan kaukolämmön päästöt tulevat putoamaan noin 80 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2017. Vain alle vuosi sitten valmistuneen vähähiilisyyden tiekartan mukaan vuoden 2030 päästöt arvioitiin tasan kaksi kertaa korkeammiksi. Prosentteina vuoden takainen arvio päästövähenemästä vuoteen 2030 mennessä oli 60. Muutos on merkittävä.

Kaukolämpöyhtiöt ovat uudistaneet viime vuosina järjestelmiään tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Muutos jatkuu ja päästöllisiä polttoaineita korvataan uusiutuvalla ja muuhun kuin polttoon perustuvalla tuotannolla. Päästöt vähenevät erityisen nopeasti vuosina 2021–2024. Näkymä päästöjen vähenemisen aikataulusta on kiristynyt viidellä vuodella sitten kevään 2021: vuoden 2030 ennuste saavutetaankin vuonna 2025, ja vuoden 2035 vastaavasti vuonna 2030. Tärkein taustavaikuttaja on kuluneen vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi kohonnut päästöoikeuden hinta.

“Tiekartan vanheneminen tuli meille kyllä täytenä yllätyksenä, kehitys on nyt niin nopeaa”, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kuvaili liittokokouksessa pitämässään puheessa. “Olemme iloisia ja ylpeitä alan kyvystä reagoida haasteisiin. Samalla tämä haastaa meidät pitämään metsäenergian saatavuudesta entistäkin parempaa huolta”, Leskelä jatkoi.

Kaukolämmön tuotannossa ja polttoaineenkäytössä tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että tiekarttaa on jouduttu päivittämään vain vuosi sen valmistumisesta, koska päästöt vähenevät paljon nopeammin kuin osattiin ennakoida. Tiekarttapäivitys julkaistiin Energiateollisuuden virtuaalisessa liittokokousseminaarissa torstaina.

Kuva1
Kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja vähenevät kolmannekseen seuraavan 10 vuoden aikana. Alan yhtiöissä on vahva yhteinen näkemys päästöttömyyden välttämättömyydestä ja monin paikoin kaukolämpö on jo nyt päästötöntä. Energiayhtiöillä on vahva luotto siihen, että kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa tehokkaimman ja joustavimman tavan vastata yhteiskunnan moninaisiin odotuksiin.

Tiekartan muutostarpeen taustalla on alan laaja murros, jossa keskeinen tekijä on nopea luopuminen turpeen käytöstä.  Kaukolämpö on paikallista lämpöä, jota jaellaan yhteensä noin kahdessasadassa toisiinsa kytkeytymättömässä verkossa eri puolilla maata. Monessa kaukolämpöverkossa tarjotaan hiilineutraalia kaukolämpöä jo nyt, ja lopuissakin päästöt painuvat hyvin alas vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja:
Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry, 050 593 7233

Energiateollisuus ry:n tiedote on julkaistu 6.5.2021