Kannamme vastuuta

Drone

Kaukolämmön palveluiden määrä lisääntynyt – kaupan ja teollisuuden toimijoille räätälöidyt energiaratkaisut yleistyneet

FinDHC ry toteutti energiayhtiöjäsenilleen vuosittaisen kyselyn alkuvuodesta: kyselyllä kartoitettiin energiayhtiöiden palveluita ja niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Tänä vuonna saimme 38 vastausta. Tämän lisäksi tarkastelimme vuoden 2023 vastausdataa niiden yhtiöiden osalta, jotka eivät vastanneet tämän vuoden kyselyyn. Tarkasteltavassa datassa on yhteensä 46 energiayhtiötä, eli kaikki FinDHC:n energiayhtiöjäsenet.

Räätälöidyt kokonaisratkaisut kaupan ja teollisuuden toimijoille ovat yleistyneet lukumäärällisesti merkittävästi: kasvua oli 41 % vuoteen 2023 verrattuna. Kokonaisratkaisut sisältävät esimerkiksi kaksisuuntaisen kaukolämmön, jossa teollisuuden tai kaupan toimija tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Näitä ovat muun muassa kauppojen kylmälaitteiden lauhdelämmön hyödyntäminen kaukolämpönä.

Yleisimpiä ja laajimmin tarjolla olevia kaukolämpöyhtiöiden palveluita ovat huolto- ja tarkastuspalvelut (70 %), julkisten kiinteistöjen olosuhdepalvelut (57 %), taloyhtiöiden olosuhdepalvelut (54 %) sekä lämmönjakolaitteiden leasing- ja osamaksupalvelut (48 %).

Hiilineutraalin kaukolämpötuotteen myynti on yleistynyt voimakkaasti: vastanneista yrityksistä yli 52 %:lla on erillismyytävä hiilineutraali kaukolämpötuote tarjolla. Tämän lisäksi vastanneista yhtiöistä 15 %:lla on kokonaan hiilineutraali kaukolämmöntuotanto. Hiilineutraalia kaukolämpöä myy tällä hetkellä 67 % FinDHC:n energiayhtiöjäsenistä. *

Lähes neljäsosalla energiayhtiöistä on hukkapuun ja risujen vastaanottopalvelu. Paikalliset asukkaat voivat siis toimittaa kuluitta polttoon kelpaavaa puutarhan hukkapuuta kaukolämmön tuotantoon. Joillain yhtiöillä tällä palvelulla kerätään paikalliseen lämmöntuotantoon suhteutettuna merkittäviäkin energiamääriä, kun tarkastellaan yhtiön polttoaineportfoliota.

FinDHC:ssa on tunnistettu, että kaukolämmön perinteisiä palveluja – kuten lämmön toimitusvarmuuden ylläpitäminen vuorokauden jokaisena hetkenä – mielletään harvoin aktiiviseksi palveluksi suuressa yleisössä. Olosuhdepalvelut saatetaan mieltää konkreettisemmiksi. Toisaalta kaukolämpöpalvelut toimivat odotetusti juuri silloin, kun niiden olemassaoloa ei joudu miettimään.

*67 % vastanneista yhtiöistä on tuotteistanut hiilineutraalin kaukolämmön. Jokaisen yhtiön tuotantoportfolioon voi tutustua osoitteessa klpaastolaskuri.fi. Vaikka yksittäisen yhtiön tuotannosta suurin osa olisi hiilineutraalia, kaikki yhtiöt eivät ole välttämättä tuotteistaneet tätä.

Teksti: FinDHC