Kannamme vastuuta

2020 08 13 Artikkelikuva KL Optio

Suomen kaukolämpöinfrastruktuuri toimii alustana ilmastoneutraaleille energiaratkaisuille, mahdollistaa tehokkaan yhteistyön yli toimialarajojen ja on Suomelle merkittävä vientikonsepti. Kaukolämpöverkon kattavuus mahdollistaa laajamittaisen vaikuttavuuden.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC RY:n toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonion mukaan suomalainen kaukolämpöjärjestelmä on kansainvälisesti poikkeuksellinen ja laaja kokonaisratkaisu.

“Kaukolämpö toimii osana uusia energiaratkaisuja, koko energia-alan murrosta sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kaukolämmön kautta voidaan kerralla vaihtaa laajoja alueita uusiutuville energialähteille, tämä on huomattavasti laajamittaisempaa kuin yksittäisten kiinteistöjen erilliset ratkaisut.”

Kaukolämpö mahdollistaa entistä joustavamman uusien energiantuotantomallien hyödyntämisen ja erilaisista lähteistä saatavan energian syöttämisen kaukolämpöverkkoon. ”Kaukolämpöverkko voi toimia varastona esimerkiksi vaihtelevasti tuottavalle tuuli- tai aurinkoenergialle, näiden ylijäämä voidaan hyödyntää lämpönä. Nykyiset älykkäät energiajärjestelmät kehittyvät nopeasti ja mahdollistavat yhä paremmat tavat saada energia hyötykäyttöön.”

Kurki-Suonio näkee kaukolämmön tärkeänä linkkinä eri toimijoiden ja sektorien kesken.

“Kaukolämmön avulla voidaan luoda energiatehokkuus- ja kiertotalousratkaisuja yli toimialarajojen. Yhteistyö esimerkiksi alueellisen teollisuuden kanssa on tärkeää, teollisuus paitsi tarvitsee energianlähteen, sen sivuvirtoja voidaan myös hyödyntää kaukolämmön lähteenä.”

Jatkuvaa kehitystä ja toimitusvarmuutta

Kaukolämmön osalta tehdään jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. “Tällä alalla etsitään jatkuvasti uusia ratkaisuja ja tehdään yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Varsinkin ilmastoasioista kiinnostuneille ala tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ja alalle toivotaan monipuolisia osaajia.”

Kurki-Suonio haluaa nostaa esille myös sen, miten hienossa asemassa Suomi on. “Muissa maissa puhutaan paljon energiaköyhyydestä, Suomessa sen sijaan pidetään itsestään selvänä, että jokaisella on oikeus lämpöön tulotasosta riippumatta. Kaukolämpö on tärkeä osa myös Suomen huoltovarmuutta. Tämän kevään poikkeusaikoinakin tehtiin paljon töitä, että koronapandemiasta huolimatta voidaan taata lämmön saanti ja toisaalta työntekijöiden turvallisuus.”

Artikkeli on Fancyn tuottama asiantuntijajulkaisu, joka on julkaistu Kauppalehti Option Suomea Rakentamassa -teemaliitteessä 13.8.2020.

Teksti: Aurinna Weisman

Kuva: Tomi Setälä