Kannamme vastuuta

Lintilä1

Kaukolämpö on vahvasti ajassa mukana - torjumassa ilmastonmuutosta ja tukemassa kiertotaloutta

Kaukolämpöyritykset tekevät omien tuotanto- ja palveluratkaisuidensa lisäksi yhteistyötä kuntien, kaupunkien ja paikallisen teollisuuden ja palveluntuottajien kanssa. Kokemäen Lämpö Oy on hyvä esimerkki lämpöyhtiöstä, joka tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja samalla toimii ilmastonmuutoshaasteen ratkaisijana bioenergian ja kiertotalouden keinoin.

Kaukolämpö on vahvasti ajassa mukana ja linkittyy aikakauden megatrendeihin: ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen, digitalisaatioon, kaupungistumiseen, asiakkaan roolin vahvistumiseen, jne. Kiertotaloudessa siirrytään tuotteista palveluiden tuottamiseen ja kaukolämpö on nimenomaan palveluratkaisu asiakkaalle. Älykkäät energiaratkaisut tuovat joustoa energiajärjestelmään, mahdollistavat sähkö- ja lämmitysjärjestelmien integraation ja tuovat asiakkaalle säästöä energiatehokkuuden parantuessa.

“Kaukolämmön tuotanto on Suomessa monella paikkakunnalla jo lähes tai täysin hiilineutraalia ja osa kiertotaloutta”

Kaukolämmön tuotanto on Suomessa monella paikkakunnalla jo lähes tai täysin hiilineutraalia ja osa kiertotaloutta. Suurimmassa osassa Suomea kaukolämpöä tuotetaan enimmäkseen bioenergialla eli metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteilla. Kaukolämmöksi käytetään usein savukaasujen tai läheisen teollisuuden lämpöjä, tai kaukolämpöyritys voi tuottaa myös alueen teollisuuden tarvitseman lämmön. Kaukolämpöjärjestelmä on mahdollistanut laajamittaisen siirtymisen hiilineutraalin energian käyttöön, kun energialähdettä on vaihdettu. Kaukolämpö toimii alustana uusille ratkaisuille energia-alan muutoksissa ja on samalla asiakkaalle huoleton ja toimitusvarma lämmitysmuoto. Monet kaukolämpöyritykset palvelevat alueensa muita yrityksiä prosesseihin ja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Yrityksille voidaan tarjota paitsi lämpöä, höyryä tai muuta prosessissa tarvittavaa energiaa, myös erilaisia energiaan liittyviä palveluratkaisuja.

Kokemäen Lämmön esimerkki

Kokemäen Lämpö Oy on ollut monen pienen ja keskisuuren lämpöyhtiön tapaan jo vuosia lähes hiilineutraali. Samalla Kokemäen Lämpö on hyvä esimerkki lämpöyhtiöstä, joka tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa etsien ratkaisuja erilaisiin energiatarpeisiin ja luoden edellytyksiä yritysten toiminnan laajentamiselle tai sijoittumiselle alueelle. Kokemäen Lämmön esimerkki kaukolämmöstä ilmastonmuutoksen ratkaisijana, uusiutuvan bioenergian käyttäjänä, kiertotalouden mahdollistajana ja samalla yritysyhteistyön rakentajana tuli tunnetuksi ministeritasolla ja sai samalla valtakunnallista näkyvyyttä, kun valtiovarainministeri Mika Lintilä vieraili Kokemäen Lämpö Oy:ssä.

”Ilmastonmuutos on meidän suurin haaste. Kokemäen Lämpö on loistava esimerkki siitä, kuinka voimme ehkäistä ilmastonmuutosta bioenergian ja kiertotalouden avulla. Tarvitsemme lisää tällaisia esimerkkejä eri puolille Suomea. Kiertotalous ja vihreät ratkaisut ovat koko Suomelle mahdollisuus, jota ei saa jättää hyödyntämättä”, sanoi ministeri Mika Lintilä vierailullaan Kokemäen Lämpö Oy:ssä.

Lue lisää Kokemäen Lämmön toiminnasta ja tarjonnasta sekä ministerivierailusta Kokemäen Lämpö Oy:ssä.

Teksti: Katja Kurki-Suonio
Kuva: Juhani Seppälä