Kannamme vastuuta

Kuva artikkeliin

Kaukolämpö vihertyy kiihtyvällä tahdilla

Kaukolämpö kantaa turhaan imagoa runsaasti päästöjä aiheuttavana toimintana, vaikka se ei itsessään ota kantaa tuotantomuotoon. Kaukolämpöverkkohan on lämmön jakelujärjestelmä ja palvelu asiakkaalle.

”Kaukolämpöverkot ovat alusta tulevaisuuden ilmastoneutraalille energiajärjestelmälle. Niihin tuotettujen lämpöjen energianlähteitä on vaihdettu aiemminkin ja sitä tehdään yhä kiihtyvällä tahdilla kohti ilmastoneutraalimpia vaihtoehtoja”, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio valottaa.

Energia-ala on sitoutunut puolittamaan kaukolämmön ja sähkön tuotannon päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kaukolämpöyhtiöt ovat tehneet suuria investointeja lisätäkseen uusiutuvien energiamuotojen ja hukkalämmön käyttöä tuotannossaan, ja sitä kautta kaukolämmön CO2-päästöt ovat laskeneet peräti 37 prosenttia vuosikymmenessä.

”Edellä mainitun tilaston ilmestymisen jälkeenkin on tehty merkittäviä päätöksiä ja toimia eri puolilla Suomea fossiilisista polttoaineista luopumiseksi”, Kurki-Suonio iloitsee.

Lämpöpumppujen teknologisen kehityksen ansiosta hukkalämpöjä saadaan talteen aiempaa paremmin: ”Lämpöpumppujen avulla saadaan hyödynnettyä entistä matalamman lämpöisiä hukkalämpöjä. Samoja lämpöpumppuja voidaan käyttää myös jäähdytyksessä, jota yhä useampi lämpöyhtiö tarjoaa asiakkailleen.”

”Kaukolämmön muuttaminen vähäpäästöisemmäksi on
vaikuttavampaa kuin yksittäisten kiinteistöjen erilliset ilmastoystävälliset  energiaratkaisut”

Useat Suomen kaukolämpöyhtiöistä ovat kuntaomisteisia ja tuotannon vihertyminen tukee kuntia ilmastotavoitteissaan. ”Kaukolämmön muuttaminen vähäpäästöisemmäksi on vaikuttavampaa kuin yksittäisten kiinteistöjen erilliset ilmastoystävälliset energiaratkaisut”, Kurki-Suonio muistuttaa.

Energiajärjestelmäämme rakennetaan entistä enemmän vaihtelevasti tuottavaa tuuli- ja aurinkoenergiaa, joiden ajoittainen ylijäämä voidaan hyödyntää lämpönä kaukolämpöverkkojen kautta. Uudet älykkäät energiaratkaisut parantavat energiatehokkuutta ja tuovat kaukolämpöasiakkaille uusia palveluja.

KAUKOLÄMPÖ SUOMESSA

  • Kaukolämpö tuotetaan aina paikallisesti ja energialähteet vaihtelevat alueellisesti.
  • 70 prosentissa kunnista kaukolämpö tuotetaan enimmäkseen uusiutuvilla energianlähteillä tai hukkalämmöillä.
  • Suomessa 46 % asuin- ja palvelurakennuksista lämpenee kaukolämmöllä. Kaupunki- ja taajama-alueilla lähes kaikissa kiinteistöissä on kaukolämpö.
  • Kaukolämmön CO2-päästöt ovat Suomessa pudonneet 37 % vuosikymmenessä (2009–2019).
  • Teollisuuden ja yhdyskuntien hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämpönä on osa energia-alan kiertotaloutta.
  • Kaukolämpö tuottaa myös sosiaalista tasa-arvoa ja huoltovarmuutta takaamalla asiakkaille lämmityksen ja lämpimän käyttöveden riittävyyden kaikissa olosuhteissa.

Tilastolähde: Energiateollisuus ry. Energiavuosi 2019. Kaukolämpö.

Teksti ja kuva: Kai Lintinen

Artikkeli on GSD Nordicin tuottama asiantuntijajulkaisu, joka on julkaistu Suomen Kuvalehdessä 9.10.2020.