Kannamme vastuuta

Alva logo

Kaukolämpötietoisuutta Keski-Suomesta

Viestinnän fokuksen täytyy olla tulevaisuudessa, jota kohti astellaan määrätietoisesti.

Kaukolämpöyhtiöt pyrkivät lisäämään tietoisuutta kaukolämmöstä ja sen tuotannosta. Alva-Yhtiöt Oy kannustaakin koko kaukolämpöperhettä tähyämään viestinnässään tulevaan – asiakkaiden tietoisuuden kasvaminen on avainasemassa Suomen tehdessä kaikkensa hiilineutraalin tulevaisuuden eteen.

Alva julkaisi oman videokampanjasarjansa, joka on katsottavissa yhtiön omilla kotisivuilla. Videoiden markkinointi on kohdennettu paikallisesti, eli tuhannet keskisuomalaiset tulevat näkemään kampanjan eri näytöillään kampanja-aikana. Keski-Suomessa tämä tapahtuu Kari Hietalahden kasvoilla ja äänellä Suomen vihreän kesän keskellä. Markkinoinnin kohdennukset ovat tavoittaneet myös pääkaupunkiseudun. Alvalla markkinoinnista vastaa myyntipäällikkö Mirva Pietilä.

Esimerkiksi sarjan ensimmäisen videon tavoitteena oli pureutua juuri suurimpaan alan kompastuskiveen, eli suuren yleisön rajalliseen tietoon. Moni kyllä tietää mitä kaukolämpö on, mutta tuotantorakenteeseen ja esimerkiksi polttoaineisiin liittyvät kysymysmerkit ovat vielä yleisiä. Kaukolämpöalalla tapahtuva kehitys on niin nopeaa, että on hyvä pysähtyä tarkastelemaan määränpäätä ja tulevaisuuden kaukolämpö-Suomea. Samalla videosarja ravistelee katsojaa ajattelemaan kaukolämpöä aktiivisemmin osana lämmitysmuotojen repertuaaria: lämmitysmuoto, johon liitetään usein vanha, kurlaava patteri, onkin nopeasti tarkasteltuna paras vaihtoehto! Kurlaava patteri tosin ei kuulu asiaan, vaan se kaipaa pikimmiten ilmausta.

Asiakkaat lähestyvät Alvaa – kysymyksissä nousee usein yksi huoli

Energiakriisin ja ilmastoahdistuksen keskellä päästöt ja energianlähteet ovat kysymyslistalla ensimmäisenä. Mitä poltetaan? Mikä toimii Alvalla polttoaineena? Onko kattilassa turvetta vai hiiltä?  Hiilineutraaliustavoitteista kysytään sen sijaan jopa harmillisen vähän. Nämä tavoitteet ovat kuitenkin Alvan asiakasviestinnässä vihreänä ytimenä. Kysymyksissä saattaa näkyä myös eräänlainen pääkaupunkisentrisyys: se, mikä palaa Suomenlahden rannalla, ei ole sama polttoaine kuin Alvan lämpökeskuksissa. Mediankulutus saattaa siis vaikuttaa mielikuviin merkittävästi.

Viestinnässä korostuu niin ikään nykyisten asiakkaiden kuuntelu, eivätkä heidän näkemyksensä ja ajatuksensa kaiu kuuroille korville: Alva käy läpi elinkaarikokonaisuuksia, sisältäen hintaskenaariot ja mahdolliset tarvittavat huollot vuosien aikana. Data ja luvut ovat vakuuttavin tekijä, joka laittaa kaukolämmöstä irtaantumista pohtineet yleensä toisiin aatoksiin. Tämän lisäksi paikallisuusnäkökulma painaa vaakakupissa: kaukolämmön polttoaine tulee lähiseudulta, eli kaukolämpö on jo tästäkin näkökulmasta lähilämpöä. Kaukolämpöalalla toimiville toimitusvarmuusluvut – jotka ovat muutamaa desimaalia vajaa 100 % – ovat jokapäiväistä kauraa. Sen sijaan asiakkaille tällaiset numerot ovat yllättäviä.

Hinnan lisäksi kaukolämpö erottuu asiakaspalvelu-ulottuvuudellaan: kaukolämpöön kuuluu ympärivuotinen, ympärivuorokautinen huoltovarmuus, sekä dialogi asiakkaiden kanssa. Paikallinen energiayhtiö on aina läsnä, eikä se ole menossa minnekään.

Kaukolämpö on keskisuomalainen arvovalinta

Suurin osa energiayhtiöistä on ottanut harppauksia kohti ei-poltettavan kaukolämmön tuotantoa. Alvalla esimerkkinä toimii teollisen mittaluokan lämpöpumppulaitoksen rakentaminen Woodspin Oy:n tehtaan yhteyteen Jyväskylän Eteläporttiin. Omien investointiensa lisäksi Alva tekee töitä auttaakseen asiakkaitaan saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Keski-Suomessa Jyväskylä tunnetaan erityisesti korkeakouluopiskelijoiden kaupunkina, ja esimerkiksi Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö KOAS ja opiskelija-asumista tarjoava Soihtu ostavat kaikkiin kohteisiinsa Vihreää kaukolämpöä. Vihreä kaukolämpö on Alvan tuotteistama, täysin uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua hiilidioksidineutraalia lämpöä, jota voivat ostaa niin yritykset kuin yksityiset kotitaloudet. Kaukolämpöön siirtyminen onkin arvovalinta, johon liittyy niin ympäristötietoisuus kuin myös laaja-alainen energiayhteisön käsittäminen. Kaukolämpöverkko mahdollistaa hukkalämpöjen hyödyntämisen ympäröivässä yhteisössä, mikä on ensiarvoisen tärkeää hiilineutraalin Suomen rakentamisessa.

Teksti: Justus Luokkanen
Kuva: Alva-yhtiöt Oy