Asiakastarinoita

Kuva RP

Kesä pitää lämpöputkien asentajat kiireisenä

Lappeenrantalaisen Ranta-Putki Oy:n sesonki on kesällä kuumimmillaan. Yritys rakentaa kaukolämpöverkkoja Etelä-Karjalan alueella Imatran Lämpö Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sopimuskumppanina.

Urakat ovat usein haastavia, sillä valtaosa niistä tehdään keskellä vilkasta liikekeskustaa ja tiukalla aikataululla. Yhteistyökumppanien välinen luottamus on tärkeää, jotta urakat etenevät suunnitellusti.

”Kun me sovimme tilaajan kanssa tietystä aikataulusta, hommat myös tehdään sovitusti. Se on todella tärkeää. Meillä on hyvä luottamus työnjohdon ja työntekijöiden välillä, ja tietysti myös tilaajan täytyy voida luottaa meihin. He tietävät, että meidän aikataulumme pitävät ja jokaisen hitsaajan kädenjälki on hyvää”, sanoo Ranta-Putki Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Marko Tamminen.

Mutkia matkalla

Uuden kaukolämpölinjan rakentaminen aloitetaan suunnittelupöydältä. Suunnittelun hoitaa yleensä suunnittelutoimisto. Karttaan merkitään paikat kaukolämpölinjalle ja piirustusten perusteella maa kaivetaan auki. Kaivausten jälkeen putkistot lasketaan kaivantoon ja ne hitsataan kiinni toisiinsa.

Aina kartalle tehty suunnitelma ei kuitenkaan vastaa todellisuutta.
”Kun kuviin piirretään viiva, ei maasto välttämättä anna mennä suunnitelman mukaan: eteen voi tulla esimerkiksi rumpuputkia tai kaivoja, jotka täytyy kiertää. Esimerkiksi Imatralla, Vuoksenniskan Torikadulla tehdyssä projektissa linjan vieressä oleva rautatiesillan antura olikin leveämpi kuin kuvissa, joten kaivanto jäi hieman ahtaaksi, mikä hieman hidasti hommia”, Tamminen kertoo.

Töitä kaivannoissa tehdään ajoittain kellon ympäri, jotta arkiliikenteen häiriöt saadaan minimoitua.

”Päiväaikaan työtä tehdään kaista kerrallaan ja hankalat paikat yöaikaan ja viikonloppuna”, kertoo kaukolämpöinsinööri Pauli Akkila Imatran Lämpö Oy:stä.

”Yhteistyöhön ja asiakaslähtöiseen ajattelutapaan kaikki perustuu. Tällaisten urakoitsijoiden ja tekijöiden kanssa tekeminen on helppoa ja vaivatonta”, hän lisää.

Putkistojen asentamisen jälkeen tehdään linjalle tarvittavat kuvaukset ja koeponnistukset. Koeponnistuksella varmistetaan, ettei putki vuoda hitsatuista saumoista. Ponnistus tehdään nostamalla painetta putkessa. Röntgenkuvauksella puolestaan varmistetaan, että hitsaussaumat ovat virheettömiä.

Kun linja on todettu tiiviiksi, liitoskohta peitetään suojakuorella ja eristetään. Lopuksi linjaa varten tehdyt kaivannot täytetään umpeen.

Kaukolämpölinjan rakentaminen on huomattavasti haastavampaa kuin esimerkiksi viemäriverkon. Viemäriverkostossa putket ovat nykyään muovia ja putkia ei tarvitse eristää, jos ne asennetaan riittävän syvälle.

”Muoviputkien työstäminen on paljon helpompaa. Putket liitetään yhteen puskuhitsaamalla eli höylätyt putken päät liitetään yhteen sulattamalla ja puristamalla ne sen jälkeen paineella yhteen. Viemäriverkon osat ovat myös kevytrakenteisia verrattuna kaukolämpölinjaan”, kuvailee Tamminen.

Kumppanuus perustuu luottamukseen

Ranta-Putki Oy:llä on 15 vakituista työntekijää. Työntekijöillä on keskimäärin 30 vuoden työkokemus alalta. Iso osa työntekijöistä on ollut Ranta-Putken palveluksessa alusta lähtien. Kaukolämpötöiden lisäksi yritys tekee lvi-asennuksia ja muovihitsausta, joskin kaukolämpö työllistää valtaosan ajasta.

Yritys palvelee käytännössä ympäri Suomen, mutta tällä hetkellä projektit Etelä-Karjalan alueella pitävät henkilökunnan kiireisenä. Sesonki vaatii henkilökunnalta joustavuutta.

”Miehet tietävät, että jos he painavat pitkää päivää, he saavat siitä asianmukaisen korvauksen. Urakat lasketaan niin, että ne pystytään tekemään normaalin työajan puitteissa, mutta välillä päivät venyvät. Myös kausivaihtelut näkyvät meillä melko paljon: talvella täydennetään varaosavarastoa ja tehdään korjaustöitä esimerkiksi kaukolämpökattiloissa. Kun routa sulaa, alkaa kiireisin aika vuodesta”, Tamminen kuvailee.

Ranta-Putki Oy on perustamisestaan lähtien tehnyt yhteistyötä Imatran Lämpö Oy:n kanssa. Kumppanuus on jatkunut katkeamatta jo 12 vuotta.

”Ranta-Putken kanssa kun jotakin sovitaan, niin siihen voi aina luottaa, oli kyse sitten aikataulusta, hinnasta, tavarantoimituksista tai työsuoritukseen liittyvistä asioista. Ja kun apua tarvitaan, saadaan aina miehet paikalle, vaikka olisi yö, päivä, joulu tai juhannus”, Akkila sanoo ja jatkaa:

”Yksi yhteistyön suuri etu on, että he valmistavat myös osia. Esimerkiksi jos urakassa tarvitaan haaroitusosaa tai matkan varrelle tulee risteyskohta tai vaikka taloliittymä, saamme erityisosia nopealla aikataululla läheltä. Näin vältymme turhilta viivästyksiltä.”

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: Ranta-Putki Oy