Blogi

AS henkilökuva blogi

Kiinteistön lämmitysmuodon valinta on vastuullinen tehtävä

FinDHC ry:n uutena toiminnanjohtajana olen hieman hämmentyneenä liittynyt mukaan Suomen lämmitysmarkkinakeskusteluun. Hämmentyneenä, sillä huomaan lämmityskysymysten nostavan pintaan tunteita, synnyttävän tarpeen muunnellun totuuden levittämiseen ja vastakkainasettelua provosoiviin otsikoihin. Ilmeisesti tämä mediavellonta jotakuta palvelee, mutta tuskin ainakaan lämmitysmuotoa valitsevaa asiakasta.

Jotta asiakkailla olisi eväitä tehdä vastuullisia investointipäätöksiä, tulisi myös eri lämmitysmuotojen tarjoajien toimia vastuullisesti. Onhan lämmitysmuodon valinnassa kysymys koko kiinteistön elinkaaren kustannuksiin vaikuttavasta investoinnista.

Asiakkailla on oltava oikeus faktoihin perustuvaan lämmitysmuodon valintaan

Eri lämmitysmuotojen vertailussa on tärkeää osata erottaa laitemyynti koko kiinteistön elinkaaren mittaisesta lämmityspalvelusta.  Alla on listattuna kysymyksiä, jotka kysymällä saa kattavan käsityksen eri lämmitysvaihtoehtojen todellisista kustannuksista, riskeistä ja vastuiden jakautumisesta.

 1. Kuka vastaa lämmitysmuodon valinnasta, suunnittelusta, kilpailutuksesta ja laitehankinnoista sekä tästä työstä aiheutuvista kustannuksista?
 2.  Onko vanhaan kiinteistöön tehtävien korjaustoimenpiteiden vaikutus huomioitu lämmöntarpeen arvioinnissa?
 3. Kuka kantaa mahdollisista suunnittelu- tai mitoitusvirheistä aiheutuvat riskit?
 4. Jos on kyse laitehankinnasta, mikä on takuuaika? Kuka kantaa riskit ja kustannukset takuuajan päätyttyä?
 5. Kuka vastaa lämmöntuotannosta ja jakelusta?
 6. Onko hinnoittelussa huomioitu asennus- ja käyttöönottovaiheen kustannukset?
 7. Onko hinnoittelussa huomioitu ylläpidon ja huollon kustannukset?
 8. Kuka vastaa kiinteistön elinkaaren aikana lämmitysjärjestelmän ylläpidosta- ja huollosta?
 9. Kestääkö valittu teknologia tai lämmitysmuoto ”aikaa” vai aiheuttaako teknologian päivitys lisäkustannuksia myöhemmässä vaiheessa?
 10. Kuka vastaa häiriöttömästä energiantuotannosta ja toimitusvarmuudesta?
 11. Kuinka valittu lämmitysmuoto skaalautuu kiinteistön muuttuviin tarpeisiin? Aiheutuuko uudelleen mitoituksesta ja laitehankinnoista mahdollisesti lisäkustannuksia esimerkiksi rakennusta laajennettaessa?
 12. Kuinka valittu lämmitysmuoto skaalautuu muuttuviin käyttäjätarpeisiin? Aiheutuuko näistä muutoksista mahdollisia lisäkustannuksia?
 13. Kuka vastaa käyttökokemuksen jatkuvasta parantamisesta?
 14. Kuinka valittu lämmitysmuoto vaikuttaa kiinteistön arvon kehitykseen? Onko vaikutus todennettavissa vai perustuuko se ainoastaan mielikuvaan?

Kysy laskelmat jokaiselta tarjoajalta erikseen ja tarkista käytetyt lähteet

Laskelmia ja tarjouksia vertailtaessa on syytä kiinnittää huomiota käytettyjen lähteiden luotettavuuteen. Kannattaa myös tarkistaa, että laskelmissa on osattu käyttää lähteistä oikeita lukuja. Jo muutamien viikkojen aikana olen saanut useita yhteydenottoja, joissa huoli laskelmien paikkansa pitävyydestä on noussut esille. Tarkkana siis kannattaa olla ja pyytää laskelmat kultakin tarjoajalta erikseen. Jos vertailtavana on kaukolämpöpalvelu, luonnollisesti otetaan aina ensisijaisesti yhteys paikalliseen kaukolämpöyhtiöön.

Milloin hälytyskellojen tulisi soida?

Jo pelkästään kaupanteon tapa voi antaa viitteitä siitä, että vaikeuksia on jatkossa tiedossa. Vastuullinen myyjä uskoo oman tuotteensa vahvuuksiin. Vastuullisella markkinointiviestinnällä asiakasta ohjataan ja palvellaan faktatiedolla, eikä suinkaan kilpailijaa moittimalla. Tuskin ostaisin edes mansikoita sen perusteella, kuinka hyvin torikauppias haukkuu naapurikojun tuotteet.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n jäsenyritykset haluavat vastuullisella faktatietoon perustuvalla viestinnällä, myyntityöllä ja markkinoinnilla varmistaa, että asiakkaat voivat valita heille parhaiten soveltuvan lämmitysmuodon.

Kerron mielelläni lisää Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toiminnasta ja Suomen suosituimmasta lämmityspalvelusta – kaukolämmöstä.

 

Anna-Stiina Boström
Toiminnanjohtaja
Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry