Kannamme vastuuta

Laskuri

Kivihiilen aika Lahdessa on ohi

Lahti Energian kivihiililaitos Kymijärvi I suljettiin maanantaina 1.4.2019. Kivihiilestä luopuminen on yksi konkreettisista toimenpiteistä, joita Lahti Suomen johtavana ympäristökaupunkina tekee.

Lahti lämpiää nyt kierrätyspolttoaineella ja syksystä lähtien myös paikallisella, sertifioidulla puulla. Lahti toteuttaa Suomen hallitusohjelman, Pohjoismaiden ja EU:n tavoitteet kymmenkunta vuotta etuajassa. Satamaralli jää historiaan, ja rahavirta – reilut 10 miljoonaa euroa vuodessa – kääntyy lähialueelle.

  •  Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii päätöksiä ja tekoja. Lahti käyttää noin 180 miljoonaa euroa ympäristöystävälliseen bioenergialaitokseen. Olemme iloisia siitä, että voimme olla tiennäyttäjiä hiilineutraaliin kaupunkielämään. Lahden vahvaa ympäristöosaamista hyödynnetään nyt energiantuotannon jokaisessa vaiheessa. Haluamme entisestään vahvistaa kiertotaloutta, lupaa kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
  • Kivihiililaitoksen sulkeminen yhdessä uuden biolämpölaitoksen käyttöönoton kanssa vie meitä ison askeleen kohti hiilineutraalia tuotantoa. Energiakäännöksemme jatkuu edelleen lisäinvestoinneilla päästöttömiin tuotantomuotoihin, hajautettuun energiantuotantoon sekä energiatehokkuustoimiin, linjaa Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Kaupungin hiilidioksidipäästöt murto-osaan

Käytöstä poistunut Kymijärvi I otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 1976, ja se oli ensimmäinen Kymijärven voimalaitoksista. Sähköntuotannon lisäksi laitoksella hoidettiin Lahden kaukolämmityksen energiatarve 2000-luvulle saakka. Kivihiililaitoksen sulkeminen vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä noin 600 000 tonnia vuodessa eli 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Se vastaa noin 60 000 suomalaisen vuotuisia päästöjä.

Vanhan voimalaitoksen poistuttua käytöstä kivihiiltä käytetään jatkossa mahdollisissa häiriötilanteissa, kuten polttoaineen saatavuuden vaarannuttua.

Suomen ympäristöystävällisimmän bioenergialaitoksen rakennustyöt loppusuoralla

Energiakäännöksen mahdollistaa Kymijärvi III -biolämpölaitos, jonka rakennustyöt ovat loppusuoralla. Laitoksen koestukset ja käyttöönotto aloitetaan ensi kesänä. Lämmityskaudella 2019–2020 uusi laitos kantaa jo kaukolämmöntuotantovastuun yhdessä Kymijärvi II:n kanssa.

Uusi lämpölaitos käyttää polttoaineenaan kestävän kehityksen mukaista sertifioitua puuta: metsätähdehaketta sekä metsäteollisuuden sivutuotteita. Kymijärvi III:sta tulee Suomen ympäristöystävällisin bioenergialaitos. Polttoaineen sisältämät ravinteet on tarkoitus kierrättää takaisin metsiin rakeistettuna tuhkana. Veden suhteen laitos on lähes omavarainen, se ottaa tarvitsemansa prosessiveden pääosin polttoaineesta. Energiantuotannossa syntyvä vähäinen määrä lauhteita puhdistetaan juomavettäkin puhtaammaksi ennen Vesijärveen laskua. Lahti Energian kehittämä lauhteiden puhdistusprosessi on Suomessa ainutlaatuinen, ja se sai työ- ja elinkeinoministeriön investointitukea kolme miljoonaa euroa.

Puun korjuussa ja kuljetuksessa syntyy laitoksen myötä noin 80 uutta pysyvää työpaikkaa.

Lämmöntuotannossa fossiilista maakaasua, öljyä ja kivihiiltä on korvattu jo usean vuoden ajan uusiutuvalla bio- ja kierrätyspolttoaineella. Vuonna 2012 käyttöönotettu Kymijärvi II -voimalaitos tuottaa energiaa materiaalikierrätykseen kelpaamattomista, mutta hyvin palavista jätteistä. Myös Lahti Energian sähköntuotanto muuttuu vuoden 2020 aikana lähes päästöttömäksi.

Lahti hakee Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi

Lahden kaupunki on mukana Euroopan vihreä pääkaupunki 2021 -kilpailussa (European Green Capital Award, EGCA). Euroopan komission järjestämässä kilpailussa vertaillaan kaupunkien kestävän kehityksen toimintaa ja tulevaisuuden ympäristötavoitteita. Lahden ympäristövahvuuksina ovat pitkäaikainen panostus vesiensuojeluun sekä jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen. Lahdessa syntyy runsaasti ympäristöinnovaatiota yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen, opiskelijoiden ja asukkaiden kanssa.

Finalistikaupungit julkistetaan huhtikuussa ja voittaja kesäkuussa 2019. Lahti on päässyt finaaliin vuosien 2019 ja 2020 Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailuissa.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, puh. 050 337 4386
Toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 044 751 7221

Teksti ja kuvat: Lahti Energia Oy