Kannamme vastuuta

KIILTO 211216 3674

Lempäälän Lämpö alkaa hyödyntää Kiillon hukkalämpöä kaukolämpöverkossaan

Kun toisella on ylijäämää, toisella sille voi olla käyttöä. Teollisen tuotantolaitoksen ja energiayhtiön jakamistalous pienentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Lopputuloksena on hiilineutraali kaukolämpö.

Kiillon tehtaalla liimanvalmistuksessa syntyy prosesseista runsaasti ylijäämäenergiaa. Vaikka suuri osa siitä pystytään hyödyntämään omien kiinteistöjen lämmityksessä, kesäaikaan lämpöä riittää yli Kiillon tarpeiden.

Uuden energiayhteistyön myötä Kiillon Lempäälän tehtaan hukkalämmöt hyödynnetään lämpimänä vuodenaikana Lempäälän kaukolämpöverkossa.

”Kun Kiillon prosessissa syntyy merkittävästi lämpöä, jota he eivät itse tarvitse, on parasta laittaa hyvä kiertämään”, Lempäälän Lämmön toimitusjohtaja Toni Laakso sanoo.

Lämpöpumppulaitos yhdistää

Tehtaan ja energiayhtiön yhdistää Calefan AmbiHeat-lämpöpumppulaitos, joka jalostaa kaukolämpöä tehtaan hukkalämmöstä sekä ulkoilman energiasta. Lempäälän Lämpö pääsee tällä ratkaisulla eroon kaasun käytöstä kesäajan kaukolämmöntuotannossa Sääksjärven verkostossa. Lopputuloksena on hiilineutraali kaukolämpö.

Energiayhteistyön myötä Kiillon tehdas liittyy kaukolämpöjärjestelmään. Vaikka tehtaan kolmen hehtaarin teollisuuskiinteistöt on lämmitetty pääosin tuotannon hukkalämmöllä jo vuodesta 2018 alkaen, kovimmilla pakkasilla on lisälämmönlähteenä jouduttu turvautumaan maakaasuun. Nyt sekin jää historiaan. Lempäälän Lämpö tuottaa talviajan kaukolämmön puupohjaisista uusiutuvista energianlähteistä.

”Kaksisuuntaisuus tuo varmuutta. Kun Kiillolla on ylijäämälämpöä, se voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa. Vastaavasti jos tarvetta tulee, lämpöä pystytään jakamaan myös takaisinpäin”, Toni Laakso kuvailee.

”Tämä hyödyttää meitä molempia. Lempäälän Lämpö saa kesällä CO2-vapaata energiaa, jonka he joutuisivat muutoin tuottamaan maakaasulla. Me taas voimme talvella hyödyntää heidän hakkeellaan tuotettua kaukolämpöä”, Kiillon tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori sanoo.

Energiaekosysteemit ovat osa ratkaisua

Energiayhtiön toimitusjohtaja Toni Laakso näkee jakamistalouden ja energiayhteistyön olennaisena osana tulevaisuuden energiantuotantoa. Energiaa tullaan jatkossa tuottamaan kasvavissa määrin pienemmissä yksiköissä, hajautetusti ja paikallisesti. Tässä AmbiHeat-lämpöpumppulaitokset voivat olla ratkaiseva pelintekijä.

”Meidän pitää päästä kiinni pienempiinkin virtoihin ja parempaan jakamiseen. Energiayhtiönä haluamme katsoa asioita laajakantaisesti ja lisätä mahdollisuuksia teollisuuden ja asumisen väliselle synergialle.”

Kiilto pyrkii omassa toiminnassaan hiilineutraaliksi vuoteen 2028 mennessä, mihin liittyen yrityksessä on käynnissä runsaasti erilaisia ympäristötoimia.

Vihreänä energiatekona hukkalämpöjen uusiokäyttö on ollut yksittäisenä toimenpiteenä merkittävin ja hyödyttänyt Kiillon Lempäälän tehdasta myös tuotannollis-taloudellisesti. Energialasku on sen myötä pienentynyt merkittävästi ja CO2-päästöt vähentyneet yli 500 000 kiloa vuodessa.

”Järjestelmä on toiminut odotettua paremmin. Myös tuotantoprosessin laatu on parantunut, kun jäähdytystehot uudessa järjestelmässä ovat tehokkaammat. Se on nopeuttanut läpimenoaikaa ja sulateliimaprosessissa linjan kapasiteetti on noussut”, Juhannusvuori luettelee ympäristöteon ohessa toteutuneita lisähyötyjä.

”Uusi lämpöpumppulaitos ja energiayhteistyö Lempäälän Lämmön kanssa ovat jatkoa yhteiselle tarinallemme Calefan kanssa.”

Hiilivapaasti ensi kesästä lähtien

Rakennustyöt ovat tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. AmbiHeat-lämpöpumppulaitos kuljetetaan paikan päälle valmiina kokonaisuutena ja kytketään sekä tehtaan että energiayhtiön järjestelmiin. Jo kesällä 2022 Lempäälän Lämmön Sääksjärven kaukolämpöverkostoon virtaa hukkalämpöä Kiillon kemiantehtaalta.

Modulaarisen AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen kehittäneen Calefa Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuori näkee ekosysteemiajattelun ja siihen sisältyvän jakamistalouden hyödyttävän kaikkia osapuolia.

”Erittäin hienoa, että energiayhtiöt ja teollisuustoimijat alkavat toteuttaa yhteistyöprojekteja. Niillä edistetään kaikkien energiatehokkuutta ja vähennetään tehokkaasti CO2-päästöjä.

”Yhteistyö on hieno esimerkki siitä, minkälaisia mahdollisuuksia energiaekosysteemit voivat tulevaisuudessa tuoda. Parhaimmillaan yhteistyön osapuolet ovat kaikki osa ratkaisua ja myös hyötyvät siitä. Samalla asiakkaalle, eli tässä tapauksessa kaukolämmön kuluttajalle tuotettu arvo kasvaa”, kertoo Kiillon toimitusketjun johtaja Petri Heljo.

Kuvassa vasemmalta Lempäälän Lämmön toimitusjohtaja Toni Laakso, Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori, Kiillon toimitusketjun johtaja Petri Heljo ja tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori

 

Teksti: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kiilto-ja-lempaalan-lampo-aloittavat-yhteisen-energiaekosysteemin-paastot-leikkaantuvat-merkittavasti
Kuva: Kiilto Oy